Stoppa nedmonteringen av Stockholmsvården!

Just nu pågår det en nedmontering av vården inom Stockholmsregionen, vilket påverkar patienterna negativt. Under ledning av Socialdemokraterna har beslut fattats som påverkar tillgängligheten till såväl närakuter som till digital vård och patienter i behov av operation. Bara sedan i mars 2023 har antalet väntande på operation i Stockholm ökat med 2700 personer.

Exempel på beslut som kommer att göra vården mer omodern och mer otillänglig framåt: 

  • Stänga fungerande närakuter som exempelvis Hötorget och inte öppna de nya planerade närakuterna i Järfälla och Skärholmen. Detta kommer att leda till ännu fler patienter på redan överfulla akutmottagningar. 
  • Begränsad tillgång till digital vård genom att strypa de digitala vårdgivarnas finansiering. Detta kommer att leda till att fler inte får hjälp på ett smidigt sätt digitalt utan istället söker vård på annat sätt.  
  • Omorganisering av välfungerande sjukvårdsupplysningen 1177 trots hög risk för längre väntetider. När man gjort denna omorganisation i andra regioner kan man se att väntetiderna ökat. Ändå väljer man denna väg i Stockholm. 
  • Uppsagda avtal med fungerande ambulanssjukvård efter 30 år, trots kritik från medarbetarna.  
  • Lägga ned välfungerande ätstörningsvård trots många allvarligt sjuka barn i vårdkö. I stället för att utveckla ätstörningsvården låter man vårdköerna på BUP växa sig rekordlånga. Det tvingar desperata föräldrar att betala vård ur egen ficka. Det finns fristående aktörer som är beredda att hjälpa till att kapa köerna men Socialdemokraterna säger nej till en sådan lösning. 
  • Färre sjuksköterskor trots hög arbetsbelastning genom att hastigt skrota möjligheten att ta in vikarier vid sjukdom, trots att arbetsbelastningen blir värre för dem som är kvar. Det är rätt att dra ned på hyrpersonal inom vården, men det måste ske gradvis för att inte skapa orimlig belastning på de medarbetare som är kvar. Hittills har förändringen lett till att köerna till operation ökat med 2700 personer sedan mars 2023.   

Vi är medvetna om att Stockholms sjukvård inte är perfekt samt står inför stora utmaningar. Men att montera ned välfungerande sjukvård är helt fel väg att gå.  

Trots att Region Stockholm har den högsta regionskatten i landet och är Sveriges mest välbärgade region, riskerar vården att bli både omodern och otillgänglig. Detta vill vi förhindra. 

Att vården är tillgänglig under alla dygnets timmar och ger patienterna rätt vård i rätt tid förblir Moderaternas främsta prioritet. 

Vill du också stoppa nedmonteringen av Stockholmsvården? Bli medlem här! 

FAQ