Finansborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen
Kommunfullmäktiges ordförande
Bostads- och fastighetsborgarråd
Finanslandstingsråd, gruppledare
Stadsbyggnadsborgarråd och vice gruppledare för kommunfullmäktigegruppen
Trafiklandstingsråd, vice gruppledare
Sjukvårdslandstingsråd
Fastighets- och investeringslandstingsråd
Forskning- och personallandstingsråd