Finansborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen
Kommunfullmäktiges ordförande
Fastighets- och serviceregionråd
Bostads- och fastighetsborgarråd
Finansregionråd i Region Stockholm, gruppledare, Ledamot i partistyrelsen
Stadsbyggnadsborgarråd och vice gruppledare för kommunfullmäktigegruppen
Trafikregionråd, vice gruppledare
Vård- och valfrihetsregionråd