Pension

Moderaterna vill att den som har jobbat ett helt arbetsliv och som har varit med och byggt Sverige ska känna att det har lönat sig.

Sverige är ett bra land att leva i. Vi lever allt längre – varje dag ökar medellivslängden med tre och en halv timme i genomsnitt. Dessutom har Sverige har ett stabilt och fungerande pensionssystem. Men i takt med att vi lever längre måste vi justera pensionssystemet så att pensionerna inte sjunker. För Moderaterna är det avgörande att den som har arbetat ett helt arbetsliv, och som har varit med och byggt Sverige ska få känna att det har lönat sig.

Eftersom frågan om pensioner och pensionssystemet är långsiktigt, måste också grundprinciperna för pensionssystemet vara stabila och hålla över tid. Pensionen ska räcka till ett tryggt liv som pensionär. Dessutom ska det löna sig att ha arbetat, och det ska vara möjligt att höja sin pension genom flit och sparande.

För Moderaterna är arbetslinjen viktig. Det innebär att det alltid ska löna sig bättre att arbeta än att få bidrag. Men samma sak måste gälla pensionerna – den som har jobbat ska ha högre pension än den som inte har jobbat. Skillnaden i pension mellan den som har arbetat och den som inte har arbetat kallas för ”respektavståndet”. Moderaterna vill behålla det avståndet.

Sänkt skatt på pensionen

Det snabbaste sättet att förbättra pensionärernas ekonomi är att sänka skatten på pensioner. I moderaternas budgetförslag för 2021 sänkte vi skatten mer än regeringen. Och faktum är att skillnaden i beskattning mellan löneinkomster och pension, den så kallade ”pensionärsskatten”, hade varit borta med vårt förslag.

Ett vanlig påstående är att Moderaterna och Alliansregeringen införde en ”pensionärsskatt”. Men det stämmer inte. Tvärtom sänkte Alliansen skatten på arbetsinkomster, samtidigt som skatten för pensionärer förblev densamma. Dessutom möjliggjorde jobbskatteavdragen sänkningar av skatten även för pensionärer. Därutöver ligger budgetar som Moderaterna har varit med på, bakom de största skattesänkningarna för pensionärer det senaste decenniet.

Moderaternas förslag:

  • Skatten på pension ska inte vara högre än på arbete.

Pensionssystemet måste bli mer jämställt

Moderaterna vill utreda hur pensionerna kan bli mer jämställda. Dessutom vill vi belysa hur ansvar för hem och barn, deltidsarbete och föräldraledighet påverkar pensionen. Och inom ramen för en sådan utredning ska vi se över pensionspoängens uppdelning mellan make/maka.

Moderaternas förslag:

  • Utred hur pensionssystemet kan bli mer jämställt.  En kvinna som har tagit stort ansvar för hem och barn ska ha en rimlig pension.

Garantipensionen ska gälla lika för alla – ta bort undantaget för asylinvandrare

Garantipension är en grundtrygghet för den som haft låg eller inte ingen förvärvsinkomst. För att få full garantipension krävs att man bott 40 år i Sverige. Idag finns ett undantag för asylinvandrare som innebär att bosättningstiden i hemlandet ska kunna tillgodoräknas. Moderaterna vill att samma regler ska gälla för alla och att undantaget bör tas bort.

Moderaternas förslag:

  • Alla som har bott i Sverige i minst 40 år ska ha rätt till full garantipension. Ta bort undantaget för asylinvandrare, som kan räkna med tiden som de bott i sitt hemland.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Pension