Lag och ordning

Moderaterna vill satsa på fler poliser, hårdare straff och ökat fokus på brottsoffret. Människors otrygghet måste få ett slut.

Allt fler blir idag utsatta för brott, eller oroar sig för bli utsatta för brott. Samtidigt sjunker förtroendet för rättsväsendet och statens förmåga att upprätthålla av lag och ordning. Polistätheten är den lägsta på 10 år, och Sverige har tredje lägst polistäthet i EU. 

Att upprätthålla lag och ordning är en av statens kärnuppgifter. Men situationen inom Polismyndigheten är ansträngd. Rekordmånga poliser lämnar idag yrket, samtidigt som rekordmånga utbildningsplatser vid polisutbildningen står tomma. Utredningsresultaten i viktiga brottskategorier sjunker, och det ökade trycket på Polisen tvingar myndigheten att ibland prioritera bort anmälningar om grova brott. Det gör att medborgare kan uppleva Polisen som frånvarande. Upptäcktsrisken för den som begår brott är mycket låg. Som ett resultat kan kriminaliteten breda ut sig och brottsligheten ta plats på våra gator.

Moderaternas förslag för mer lag och ordning:

  • Vi vill satsa de resurser som krävs för att nå målet om 10 000 fler polisanställda till 2024.
  • Moderaterna höjer polisernas löner med upp till 3 000 kronor mer varje månad.
  • Polisens ska fokusera på sin kärnuppgift: att ingripa mot, utreda och klara upp brott.
  • Betald och reformerad polisutbildning.
  • Dubbla straff för gängkriminella som begår brott.

Endast med rätt åtgärder och resurser, och med rätt åtgärder kan vi bekämpa kriminaliteten och upprätthålla lag och ordning.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?