Enklare att hyra och köpa bostad

Det ska bli enklare att hyra eller köpa en bostad. Moderaterna föreslår ett höjt bolånetak och fri hyressättning vid nyproduktion.

Vi vill göra det enklare att ta sig in på bostadsmarknaden och bidra till en bostadsmarknad där möjligheterna står i centrum. Det ska vara enkelt att hitta en bostad – oavsett om man vill köpa eller hyra. 

En fungerande bostadsmarknad bidrar till ett samhälle som gör det enklare för människor att forma sina liv. Ungdomar kan flytta hemifrån, föräldrar köpa ett småhus med varsitt rum till barnen och fler kan tacka ja till sin plats på universitet eller till sitt nya jobb i en annan stad. Vi vill att bostadsmarknaden ska fungera i livets olika faser och för olika grupper. Det ska vara lika självklart att äga sin bostad som att hyra den. 

Vi vill att bostadsmarknaden ska fungera i livets olika faser och för olika grupper.

Det finns fördelar med att både äga och att hyra sin bostad. Det är förenat med stor frihet och i normalfallet också med låga kostnader att äga sin bostad. På en välfungerande hyresmarknad erbjuder hyresrätten flexibilitet, du kan lätt byta boende när livssituationen förändras. Vi vill underlätta för människor, oavsett om de vill köpa eller hyra. 

Gör det enklare att köpa ett hus eller en lägenhet

Det är svårt för unga och andra som ska köpa sin första bostad. Moderaterna vill att villkoren för förstagångsköpare kan förbättras. Det handlar om att göra det enklare att spara ihop till en bostad. Regeringen har höjt skatten på investeringssparkonton (ISK). Moderaterna vill göra tvärtom och sänka den skatten. 

Vi vill också höja bolånetaket. Det vill säga hur mycket pengar man får låna i förhållande till bostadens pris. På så sätt kan fler få möjlighet att köpa en bostad.

Vi vill även underlätta för ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt eller ägarlägenhet. Det innebär att den som bor i en hyresrätt får möjlighet att köpa sin bostad. Det är särskilt viktigt i områden som domineras av hyresrätter. Personer som bor i dessa områden får då en möjlighet att göra en bostadskarriär utan att behöva flytta därifrån.

Moderaternas förslag:

  • Sänk skatten på investeringssparkonto.
  • Höj bolånetaket.
  • Underlätta för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter eller ägarlägenheter.

Gör det enklare att hyra en bostad

Vi vill göra det enklare att hyra en bostad. Moderaterna vill göra en bred politisk överenskommelse för ett mer rättvist hyressystem där hyresgästernas faktiska värdering av en bostad får större genomslag. Därtill föreslår vi fri hyressättning vid nyproduktion. Det vill säga att den som bygger ett nytt hus, tillsammans med hyresgästen, får bestämma vilken hyra som ska råda.

Moderaternas förslag:

  • Inför fri hyressättning vid nyproduktion
  • Gör det lättare för privatpersoner att hyra ut hela eller delar av sin bostad.

Vanligt ställda frågor

Vad är bolånetak?

Bolånetaket innebär att man inte får låna mer än 85 procent av vad bostaden kostar. Moderaterna vill höja bolånetaket till 90 procent.

Vad innebär fri hyressättning vid nyproduktion?

Det innebär att den som bygger en ny fastighet får förhandla hyrorna direkt med hyresgästen, istället för med hyresgästföreningen.

Vad innebär ombildning till bostadsrätt?

Ombildning till bostadsrätt innebär att hyresgästerna får möjlighet att köpa sin lägenhet. De hyresgäster som inte vill köpa sin bostad kan hyra lägenheten av bostadsrättsföreningen. 

Ta ställning och dela artikeln