Bensinskatten

Bensinskatten innebär en tung börda för privatpersoner och företagare som är beroende av bilen för att få vardagen att gå runt. Det är inte rättvist att den som bor på landsbygden ska dra ett tyngre lass för klimatomställningen än den som bor i storstan. Moderaterna har därför sänkt och vill fortsätta att sänka både bensinskatten och dieselskatten.

I dag läggs en alldeles för tung börda på den som är beroende av bilen i sin vardag. I många delar av landet är bilen det enda möjliga färdmedlet för att kunna ta sig till arbetet, skjutsa barnen till fotbollsträningen eller besöka föräldrarna på äldreboendet. Det är varken rätt eller rättvist att den som är beroende av bilen, genom höga skatter på drivmedel, ska behöva dra det tyngsta lasset.

Moderaterna har sänkt och vill fortsätta sänka bensinskatten

Moderaterna är övertygad om att de allra flesta vill hjälpa till med klimatomställningen. Men för många människor i Sverige finns det inget alternativ till att köra en bensin- eller dieselbil. Långt ifrån alla har råd att köpa en dyr elbil och på många platser i landet finns det dåliga möjligheter till laddning. Klimatpolitiken måste helt enkelt vara rättvis. Då kan vi inte genom höga skatter på bensin och diesel straffa den som behöver bilen för att transportera sig till jobb, familj, vänner och fritidsaktiviteter. I statsbudgeten 2022 möjliggjorde vi att bensinskatten sänktes. Men mer måste göras för att alla ska ha råd att transportera sig. Moderaterna vill därför fortsätta att sänka bensinskatten och ta bort den överbeskattning på bensin och diesel som den rödgröna regeringen har infört.

Ta ställning och dela artikeln