Tryggare, Friare, Tillsammans!

Vi kommer att bekämpa gängen tills vi har besegrat dem och tills rekryteringen av barn till gängen har upphört. Vid stora kriser krävs samling.

Tryggare, Friare, Tillsammans!

Vi kommer att bekämpa gängen tills vi har besegrat dem och tills rekryteringen av barn till gängen har upphört. Vid stora kriser krävs samling. Samling genom krisen. Samling för förändring och samling för ett bättre samhälle. Gängkriminalitet och hur den grova brottsligheten nu tränger sig allt längre ner i åldrarna är vår tids allra största samhällsproblem. Det finns inget viktigare just nu än att återupprätta tryggheten. Det kommer inte bli enkelt – men det kommer att gå.

Den moderatledda regeringen tillför rekordstora resurser, skyndar på viktig lagstiftning och intensifierar samverkan mellan Polisen och Försvarsmakten. Samtidigt jobbar regeringen med att förebygga att unga hamnar i kriminalitet.

Tillsammans gör vi Sverige tryggare!

 • Största anslagen till skolan någonsin för att en lyckad skolgång är ett av de bästa sätten att förebygga kriminalitet och utanförskap.
 • Stor satsning på fritidsaktiviteter för barn och unga, till exempel idrott som har en stark brottsförebyggande effekt.
 • Förebygga brott genom en ny socialtjänstlag. Vi river sekretesshindren för att stärka samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Samtidigt som familjer vars barn befinner sig i riskzonen för kriminalitet ska få tydligare och tidigare hjälp från samhället.
 • Straffskärpningar för att farliga kriminella ska sitta inne dubbelt så länge.
 • Polisen får bättre verktyg för att klara brott som ansiktsigenkänning och registreringsskyltsläsning samt direkt tillgång till trafikkameror. Kommuner och regioner ska även slippa söka tillstånd för att sätta upp kameror på otrygga platser.

  Vi kommer att bekämpa gängen tills vi har besegrat dem och tills rekryteringen av barn till gängen har upphört.
  Vid stora kriser krävs samling. Samling genom krisen. Samling för förändring och samling för ett bättre samhälle.

  Läs mer om regeringens insatser mot kriminaliteten här nedan.