Varför ska du rösta på Moderaterna i EU-valet?

Vill du ha mer moderat politik i Europa?

Vill du ha mer moderat politik i Europa?

Vill du ha mer moderat politik i Europa? Vill du ha politiker som faktiskt gör skillnad på riktigt? Vill du ha politiker som inte enbart snackar, utan faktiskt omsätter sina ord i handling? Då ska du rösta på Moderaterna från och med den 22 maj till den 9 juni.

Under den senaste mandatperioden har Moderaterna bland annat:

  • Sett till att kärnkraft är en EU-fråga. Moderaterna har säkrat majoritet för kärnkraften vid flera tillfällen, inte minst beslutet att inkludera den i EU:s taxonomi, där kärnkraften klassas som hållbar.
  • Brutit dödläget i migrationspolitiken efter närmare ett decennium och säkrat en gemensam, hållbar och fungerande europeisk migrationspolitisk för hela EU.
  • Säkrat konkurrenskraft och goda villkor för jobb och företag i arbetet med klimatpaketet Fit for 55, och sett till att alla medlemsländer måste bidra i klimatpolitiken.
  • Utökat Europols mandat och arbetet mot mäns våld mot kvinnor har förstärkts, genom att EU har anslutit sig till Istanbulkonventionen, och vi har sett till att den svenska gängbrottsligheten debatterats i Europaparlamentet. 
  • Drivit på för minskad regelbörda för små- och medelstora företag, en utvecklad inre marknad och ökad frihandel, som frihandelsavtalen med Vietnam och Nya Zeeland. 

Moderaterna är ett stabilt borgerligt parti. Vi står upp för ett fritt Europa och tar alltid kampen mot andra partiers vilja att beskatta, reglera och förbjuda. Europa har byggts starkt av demokrati, rättsstat och marknadsekonomi – inte av socialism.

Vill du att det ska fortsätta så? Rösta då på Moderaterna i EU-valet mellan den 22 maj och 9 juni 2024.

Följ Tomas här: