Köfritt Stockholm

Vårdköerna ska bort

Sjukvården i Region Stockholm är en av landets mest tillgängliga och högkvalitativa. Här är köerna kortare, utbudet bredare och valfriheten större.

Tyvärr vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Region Stockholm avveckla denna framgångsrika vårdmodell genom att minska valfriheten och
slå undan benen för fristående vårdgivare, vilket kommer att resultera i längre vårdköer och minskad patientmakt.

Vi moderater har en annan vision för vården i Region Stockholm. Vårt mål är att vården i Sveriges huvudstadsregion ska vara helt köfri.

Därför lovar vi att satsa på 200 fler vårdplatser för att öka kapaciteten på sjukhusen och värna valfriheten. Vi ska minska på byråkratin, för att i stället satsa på fler vårdanställda och en bättre arbetsmiljö. Samtidigt lovar vi att satsa mer på vårdcentralerna så att de blir navet i sjukvården och för att det ska bli lättare att få en tid till läkare.

Ta tillbaka Stockholm från gängen

Regeringen har svikit stockholmarnas trygghet.
Löftet om fler poliser har inte infriats, tvärtom har poliserna blivit färre, samtidigt som skjutningarna
ökar i länet. Skattepengar som skulle kunna gå till cancervård används i stället till att vårda skottskadade gängmedlemmar.

Moderaterna vill införa en trygghetsmiljard i regionen som ska användas till bland annat fler ordningsvakter och fler trygghetskameror i kollektivtrafiken och i vården.

När samhällsklimatet hårdnar tvingas vårdens medarbetare möta en ny verklighet där hot och våld är vardag. Vårt besked är tydligt, den som räddar andras liv ska inte behöva frukta för sitt eget.

Nya vägar och en pålitlig kollektivtrafik

Restiderna i Stockholm behöver minska för att fler ska få mer tid till familj istället för att sitta i bilköer. Moderaterna vill därför att Förbifart Stockholm färdigställs och att byggandet av Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn påbörjas.

Vi vill även fortsätta den historiska utbyggnaden av kollektivtrafiken i form av tunnelbana, tåg och spårväg med många nya stationer och flera mil nya spår. Därtill kommer vi satsa på att alla bussar och tåg är moderna, rena och trygga.


Vår politik i korthet

Fler vårdplatser

För att helt ta bort vårdköerna behöver sjukvården byggas ut. Därför vill Moderaterna satsa på vårdcentralerna och 200 fler vårdplatser på våra sjukhus.

Värna valfriheten

I Stockholm är valfriheten inom vården större och köerna kortare än i resten av landet. Så vill Moderaterna att det ska fortsätta vara.

En pålitlig kollektivtrafik

Vi vill fortsätta modernisera och bygga ut Stockholms kollektivtrafik.

Ta tillbaka Stockholm från gängen

Vi lovar en trygghetsmiljard i regionen som ska användas till t.ex. fler ordningsvakter och trygghetskameror. Tillsammans med fler poliser tar vi tillbaka tryggheten.

Nya vägar

Moderaterna vill att Förbifart Stockholm färdigställs och att byggandet av
Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn påbörjas.

Lättare att träffa läkaren

Vårdcentralerna ska vara navet i sjukvården och därför behöver det bli enklare att få kontakt med sin vårdcentral och träffa sin läkare. Vi vill satsa mer resurser på vårdcentralerna.

Färre byråkrater och fler vårdanställda
Vi vill få ut så mycket vård som möjligt av varje skattekrona. Därför ska byråkratin fortsätta minska inom vården och resurserna ska satsas på fler vårdanställda och en bättre arbetsmiljö.

Ingen ska behöva vänta för länge

Alla som riskerar att vänta för länge i Stockholm ska kontaktas och erbjudas plats hos en vårdgivare som kan erbjuda vård snabbare.