Du besöker nu Moderaterna i Stockholms stad och län.

Tomas Tobé Moderaterna

Tomas Tobé

Europaparlamentariker, Adjungerad i partistyrelsen

Jag är delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet. För mig är fem frågor särskilt prioriterade: Den fria rörligheten för kriminella måste stoppas, vi måste satsa på både förnybar energi och mer kärnkraft för att rädda klimatet och det behövs en kontrollerad invandringspolitik. Dessutom måste tillväxten i Europa öka och vi behöver se till att EU:s bistånd används effektivt för att bidra till en stabilare och säkrare omvärld.

Moderaterna är och ska vara den konstruktiva Europakraften. Vi fokuserar på sakfrågor och lösningar på gränsöverskridande samhällsproblem. På så sätt kan Europasamarbetet användas till att göra både Europa och Sverige tryggare, friare och bättre.  

Nu måste Europa hålla ihop, samarbeta och leverera resultat, särskilt inom de allra viktigaste områdena: Att förstärka arbetet mot organiserad brottslighet, internationella stöldligor och terrorism, att få en kontrollerad invandringspolitik på plats och att gemensamt göra kraftansträngningar för att hejda klimatförändringarna – med en effektiv klimatpolitik som bygger på mer av förnybart och mer av kärnkraft. Europa måste också präglas mer av företagsamhet och framtidstro. EU:s utvecklings- och biståndspolitik är en nyckel till att bekämpa fattigdom och bidra till en fredlig utveckling i utsatta regioner; det måste användas på rätt sätt. 

Utifrån hur Europaparlamentet organiserat sina utskott, tack vara ett starkt stöd från svenska folket, har jag fått förutsättningar att driva dessa prioriteringar under mandatperioden.

Mellan 2006-2019 har jag varit riksdagsledamot och har haft uppdrag som partisekreterare, rättspolitisk talesperson och gruppledare i EU-nämnden. Jag har även drivit företag.

Jag är född i Gävle och bor i dag i Tyresö tillsammans med min familj.

Uppdrag

  • Delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet
  • Ordförande i Europaparlamentets utvecklingsutskott
  • Ledamot i Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • Ersättare i Europaparlamentets utskott för industri, forskning och energi
  • Ledamot i delegationen för förbindelserna med Israel och i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

Kontorschef
Elin Hansson
[email protected]

Politiskt sakkunnig
Alexander Muskus
[email protected]

Politiskt sakkunnig
Adam Reuben
[email protected]

Politiskt sakkunnig
Malin Nilsson
[email protected]