Du besöker nu Moderaterna i Stockholms stad och län.

Erik Ottosson Moderaterna

Erik Ottoson

Riksdagsledamot

Mitt politiska engagemang tog sin början långt innan jag själv förstod det. För mig har det alltid fallit sig naturligt att arbeta för förändring till det bättre i stort och smått. Att göra samma sak på min fritid genom politiken var därför helt naturligt för mig och den oundvikliga slutsatsen av det. Min tro på frihet, självständighet och hårt arbete gjorde Moderaterna till det självklara valet av parti.

Som ung och politiskt intresserad blev skolfrågorna en naturlig plats för mitt engagemang. Att varje elev ska ges de bästa förutsättningarna att utvecklas och bli den bästa möjliga tänkbara versionen av sig själva blev min ledstjärna. Utan en utbildning som grund att stå på är det svårt, för att inte säga omöjligt, att etablera sig i samhället idag oavsett ursprung. Med mitt engagemang i skolfrågor och med min ovan nämna ledstjärna blev därför ett engagemang i frågor om integration oundvikligt. Även där handlar det om att ge förutsättningar för människor att växa och bli den bästa möjliga versionen av sig själva. Moderaterna och Alliansen har fattat avgörande beslut för att göra detta möjligt. De viktiga stegen från flumskolan till en skola som sätter just kunskapen i fokus och som vill lyfta alla utifrån sina unika förutsättningar är avgörande för Sveriges framtid. Mer behöver göras och Moderaterna får aldrig tappa greppet om den svenska skolan.

Parallellt med skolfrågorna halkade jag genom min tjänst som trafikladstingsrådssekreterare på Stockholms läns landsting in på infrastruktur- och trafikfrågorna. Att försöka underlätta vardagen för vanligt folk att ta sig till och från jobbet och att se till så att maskineriet bakom kulisserna fungerade i SL, Sveriges största kollektivtrafiksystem, blev grogrunden för mitt större infrastrukturpolitiska engagemang. För att fatta kloka beslut på den övergripande politiska nivån måste man förstå hur de tekniska förutsättningarna och sambanden ser ut. Om man inte är försiktig kan vad som framstår som en lovvärd politisk ambition bli till en teknisk och ekonomisk gökunge som antar oanade proportioner. Mitt intresse för teknik fick här ett utlopp som gjorde att även trafik- och infrastruktur har fått en naturlig plats i mitt engagemang. När jag 2015 fick möjligheten att anta mig uppdraget som riksdagsledamot var det därför naturligt för mig att önska mig en plats i trafikutskottet som jag också till min stora glädje fick. 

Som politiker har vi alltid ett ansvar att göra vårt bästa för att representera de som gett oss förtroendet att tjäna dem. Det innebär en ständig kamp för att vända på varje skattekrona, att genom frihetsreformer förbättra vardagen för vanligt folk och ett envist engagemang mot statliga överregleringar i stort och smått. Det ansvaret försöker jag ta varje dag i min roll som riksdagsledamot.