Du besöker nu Moderaterna i Stockholms stad och län.

Arba Kokalari

Europaparlamentariker

Arba är ledamot i Europaparlamentets utskott för den inre marknArba Kokalari är Europaparlamentariker sedan valet 2019 och är ledamot i inre marknadsutskottet, vice gruppledare i jämställdhetsutskottet och ersättare i utrikesutskottet.

Arba arbetar med den gröna och digitala omställningen av EU:s inre marknad och har bland annat varit skuggförhandlare för EU:s lagstiftning om digitala tjänster, Digital Services Act, en av de tyngsta lagstiftningarna denna mandatperiod. Hon driver aktivt på för slopade handelshinder och främjande av grön teknik.

I jämställdhetsutskottet har hon varit Europaparlamentets huvudförhandlare för EU:s anslutning till Istanbulkonventionen, som är det viktigaste internationella verktyget mot våld mot kvinnor. Efter många års motstånd blir anslutningen verklighet efter ihärdigt arbete och gott samarbete med den moderatledda regeringen i EU:s ministerråd.

I utrikesutskottet har hon varit med och infört hårdare sanktioner mot Ryssland, förhandlat EU:s Arktispolitik och arbetar för att stärka alla människors frihetliga och demokratiska rättigheter.

Arba är också engagerad i Europaparlamentets delegationer till Belarus, USA och Östliga partnerskapet, gruppen för HBTQI-frågor och vänskapsgruppen för Ukraina.

Kontaktuppgifter
Arba Kokalari, Europaparlamentariker
Mail [email protected]
Telnr +32 2 28 45450

Olivia Andersson, kontorschef
Mail [email protected]
Telnr +32 2 28 37450

Lucas Ljungberg, politisk rådgivare
Mail [email protected]
Telnr +32 2 28 47450

Emma Ophus, politisk rådgivare
Mail [email protected]
Telnr +32 2 28 57450