Om oss

Moderaterna i Stockholms stad och län är landets största politiska lokala och regionala organisation. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa ett bättre Sverige – det uppdraget upphör aldrig. Att vinna val är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Vi ska opinionsbilda för våra idéer, utbilda våra förtroendevalda, utveckla våra idéer och rekrytera nya medlemmar och förtroendevalda.

Förbundskansliets grunduppgift är att vara en samordnings- och serviceorganisation för partiorganisationen som kan hjälpa och skapa förutsättningar för alla ideellt 
arbetande partimedlemmar att uppnå sina mål. Vi ansvarar även för att långsiktigt se till att det finns många goda kandidater till de olika politiska församlingarna, samtidigt som vi även utbildar de förtroendevalda som representerar Moderaterna i Stockholm idag.

Vänd dig gärna till oss om du har frågor, antingen genom att mejlastockholm@moderaterna.se eller genom att leta under fliken kontakt om du söker en specifik person.

Det övergripande ansvaret för Moderaterna i Stockholms stads och läns samordning, organisation och ekonomi ligger på de två förbundsstyrelserna för respektive förbund, en förbundsstyrelse för Moderaterna i Stockholms stad och en förbundsstyrelse för Moderaterna i Stockholms län. Nedan kan du se vilka som sitter i respektive förbundsstyrelse.

 

Stockholms stad

Förbundsordförande: Johan Forssell
1: e viceförbundsordförande: Dennis Wedin
2: e vice förbundsordförande: Andréa Hedin

Ledamöter
Harald Eriksson
Christofer Fjellner
Lars Jilmstad
Arin Karapet
Kristina Lutz
Jessica Rosencrantz
Susanne Sjöblom
Kristoffer Tamsons
Kristina Axén Olin
Johan Nilsson
Johan Paccamonti
Annika Elmlund
Ole-Jörgen Persson
Sophia Granswed Baat

Stockholms län

Förbundsordförande: Kjell Jansson
1:e vice ordförande: Michaela Fletcher
2:e vice ordförande: Erik Ottoson

Ledamöter
Alexandra Anstrell
Harry Bouveng
Emma Feldman
Deshira Flankör
Pehr Granfalk
Olov Holst
Stina Lundgren
Josefin Malmqvist
Adam Reuterskiöld
Alexander Rosenberg
Irene Svenonius, Täby
Henrik Thunes, Sollentuna
Joanna Lewerentz, MUF