3 oktober, 2022

Tack till dig som hjälpte till att stoppa fastighetsskatten!

Inför valet 2022 dök frågan om en återinförd fastighetsskatt återigen upp på agendan. Det fanns minst nio olika förslag från utredningar och politiska partier – däribland Socialdemokraterna i Stockholm och LO – på ett återinförande av fastighetsskatten. Den tidigare godtyckliga fastighetsskatten avskaffades 2008 och ersattes med en kommunal avgift med ett takbelopp.

Med anledning av det nyväckta intresset för fastighetsskatten startade Moderaterna i Stockholms stad och län en kampanjsida där man kunde räkna ut hur stor fastighetsskatten skulle kunna bli för ett hushåll, samt skriva under för att stoppa den.

Totalt samlade vi cirka 30 000 underskrifter, personliga berättelser och ett enormt engagemang från olika personer och lyckades tillsammans stoppa fastighetsskatten. Från att Socialdemokraterna i Stockholm och flera andra tunga distrikt drev ett återinförande av fastighetsskatten tvingades Socialdemokraterna i stället lova att inte återinföra den.

Tack vare ett valresultat som innebär regeringsskifte kan vi vara trygga med att fastighetsskatten inte kommer att återinföras. Det hade inte varit möjligt utan alla som har delat, spridit och opinionsbildat för att stoppa fastighetsskatten. Tillsammans gjorde vi det! Stort tack för det!

Ta ställning och dela artikeln