26 mars, 2021

Stockholms krog- och besöksnäring blöder

Ett år av pandemi har satt sina spår bland Stockholms företagare. Hårt drabbade är alla som driver företag inom restaurang- och besöksnäringen.

Stöden från staten uteblir, det handlar dels om regeringens senfärdighet men även att byråkratin som omger processen är alldeles för snårig. Moderaterna vill se en annan väg och har presenterat en rad olika åtgärder och stöd för att underlätta för bland annat våra krögare.

Med Moderaterna i spetsen satsar Stockholms stad ytterligare 100 miljoner på ytterligare lättnader. Det handlar bland annat om:

Liknande åtgärder införs i kommuner runt om i Stockholms län.

Samtidigt som Moderaterna på nationellt håll gör allt för att driva på regeringen. Därtill arbetar man aktivt för att fusket med stödpengarna inte ska kunna ske. Moderaterna vill bland annat att bidragsbrottslagen ska utvidgas, så att även utbetalningar till företag – och inte bara till enskilda personer – omfattas och att myndigheter lättare ska få dela information mellan varandra, i brottsbekämpande syfte.

Restaurang- och besökslivet är en stor del av Stockholms själ. Vi måste göra allt för att rädda den!

Läs mer här:

https://www.dn.se/sthlm/nara-100-miljoner-i-pandemistod-till-stockholms-foretagare/

https://www.mitti.se/nyheter/danderyd-slopar-avgift-for-uteserveringar/repubk!rC7B6si5IzOc5hH8RKk6yQ/

https://www.mitti.se/nyheter/taby-kan-slopa-avgift-for-uteserveringar/repucq!mpKtqnSyCEdmiPv5KHK68Q/

Ta ställning och dela artikeln