Denna nyhet är mer än 3 år gammal

8 december, 2017

Regeringen säger ja till skärpt amorteringskrav

Det nya skärpta amorteringskravet som föreslås träda i kraft den 1 mars 2018 innebär att nya lån som överstiger en persons bruttoinkomst per år med 4,5 gånger ska amorteras med ytterligare 1 % utöver de befintliga kraven.

Det befintliga amorteringskravet ser ut såhär

  • De som lånat mer än 70 % av bostadens värde ska amortera 2% av lånet varje år.
  • De som lånat mellan 50 – 70 % av bostadens värde ska amortera 1% av lånet varje år.
  • Och har man en belåning under 50% krävs ingen amortering.

Vilka påverkas mest av dessa nya amorteringskraven?

  • De som av olika orsaker har stora bolån i förhållande till sin inkomst
  • Unga som vill försöka ta sig in på bostadsmarknaden, dvs. personer mellan 25-45 år
  • Ensamstående hushåll
  • Totalt sett berörs upp emot 15 % av alla nya bolånetagare och 1 % av alla bolånetagare i hela landet
  • 30 % av alla hushåll i Stockholm har så höga lån att de skulle behöva amortera mer om de skulle ta nya lån idag

Varför är vi Moderater emot dessa nya amorteringskrav?

Vår största kritik är framförallt att det skapar inlåsningseffekter vilket försämrar rörligheten på bostadsmarknaden. Det innebär också att färre får möjlighet att köpa bostäder och unga ensamstående som kanske har störst behov att få komma in på bostadsmarknaden berörs mest.

Vi har redan en instabil bostadsmarknad där rörligheten är alldeles för liten, vi behöver alltså få igång flyttkedjorna så att människor vågar byta bostad. Med de nya amorteringskraven kan det bli dyrare för någon som flyttar eftersom de behöver amortera mer än innan och därför väljer att bo kvar i sin nuvarande bostad. Inlåsningseffekterna kan därför bidra till ett minskat utbud av bostäder vilket i sin tur kan driva upp priset på bostadsmarknaden

Det skärpa amorteringskravet drabbar vanligt folk som har en god ekonomi med goda marginaler och som borde kunna köpa en lägenhet men som nu inte kommer kunna det då de nya amorteringskraven gör att månadskostnaden blir allt för hög. 

Förslaget kan också leda till att till exempel äldre personer som bor i hus eller större lägenhet och skulle vilja sälja, rent praktiskt får dyrare månadskostnad genom att flytta till en mindre bostad än om de skulle välja att bo kvar. Det nya amorteringskravet gäller nya låntagare och genom att sälja sin befintliga bostad och ta ett nytt lån för den nya bostaden blir man per automatik en ny låntagare och därmed omfattas av de nya kraven på högre amorteringsgrad.

 

Hur ser vår lösning ut?

Vi Moderater anser att vi behöver ta ett helhetsgrepp kring bostadsmarknaden. Problemet vi har i dag är att det finns för få bostäder och det är för dålig rörlighet på marknaden. Vi behöver bygga nya bostäder och öka rörligheten på bostadsmarknaden, då kan priserna hållas nere.

Vi vill se över hur reavinstbeskattningen långsiktigt kan sänkas för att undvika de inlåsningseffekter som den leder till och uppskovstaket bör slopas permanent så att fler vågar sälja och flytta till mindre.

Vi Moderater värnar om varje individs möjlighet att forma sitt liv på bästa sätt, medan Socialdemokraternas syn allt för ofta ter sig planekonomisk och endast ser människor som en stor massa.

Så vi säger: nej till höjda amorteringskrav och ja till rörlighet och valfrihet på bostadsmarknaden.

Ta ställning och dela artikeln