Denna nyhet är mer än 3 år gammal

12 mars, 2020

Moderaterna i Stockholms stad och län har skapat två parallella processer:

Moderaterna i Stockholms stad och län har i enlighet med bl a eftervalsanalysen skapat två parallella processer:

• Idéutveckling och ideologi för storstaden 
• Politikutveckling med sikte på valet 2022

Idéutveckling

Samtidens politiska debatt innebär en utmaning för stockholmsmoderaterna eftersom den idépolitiska utvecklingen riskerar skapa skillnader mellan stad och land. Moderaterna utvecklar ett idéprogram som kan behöva kompletteras med en formulerad moderat ideologi för Stockholm. Dess grundläggande idéer är desamma, men förutsättningarna varierar. Storstaden ställer annorlunda grundläggande frågor och vår tid utmanar en del liberalkonservativa frågor. Sammankallande för gruppen Idéutveckling är Cecilia Brinck, Kommunfullmäktiges ordförande

Politikutveckling

Det finns ett behov av en brett förankrad politikutveckling som förmår greppa över såväl lokala som globala frågor. I den processen är det viktigt att medlemmar och föreningar är involverade i så stor utsträckning som möjligt. Partiet vill prata politik och våra medlemmar förväntar sig ett större inflytande på framförallt sakpolitiken. Där finns även både behov och möjligheter att utveckla kampanjformer tillsammans med medlemmar/fältet. Sammankallande för gruppen politikutveckling är Benjamin Dousa, Förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

 

’’Vår ambition är att ta fram ny politik som delvis här och nu löser de problem som finns i Stockholm, exempelvis sett till brottslighet, integration och i skolan, men också delvis säkerställer att vår huvudstad är en fantastisk stad att jobba, leva och investera i. Det här ska göras i nära dialog med stadens föreningar och medlemmar, med opinionsmätningar och fokusgrupper som analysverktyg, och där vi även tar inspiration från personer, föreningar och företag utanför partiet.’’ 

Säger Benjamin Dousa, Förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Ta ställning och dela artikeln