Denna nyhet är mer än 3 år gammal

4 augusti, 2017

Moderaterna i Stockholm kräver fler snabba lösningar för att lösa lärarkrisen

Låt skolorna själva utbilda lärarna samtidigt som de arbetar i klassrummen. Se över antagningsregler för den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) och gör det enklare för akademiker att komplettera sin befintliga utbildning med pedagogisk examen. Förkorta KPU och gör det möjligt att läsa under exempelvis sommaren eller parallellt med arbete skolan. Det är några åtgärder som Moderaterna i Stockholm vill utveckla för att motarbeta den akuta lärarbrist som råder i såväl Stockholm som resten av landet.

Lärarförbundet och SCB kunde våren 2015 varna för att lärarbristen förvärrats och beräknade att 65 000 lärare kommer att saknas 2025. 

Sedan dess har 70 000 barn och ungdomar på flykt kommit till Sverige, vilket motsvarar två tredjedelar av en årskull. Nya bedömningar från utbildningsdepartementet visar nu att det kan saknas 60 000 lärare redan 2019.

I Stockholms Län är det många lärartjänster som inte är tillsatta inför höstterminen och redan förra läsåret var 25 procent av lärarna obehöriga, det finns cirka 500 lediga lärarjobb i Stockholms län i dag. Det är också vanligt att lärare byter jobb oftare än tidigare, ibland mitt i terminerna. Det är förståeligt ur den enskildes synvinkel eftersom det resulterar i högre lön men är förödande för elever som tvingas byta lärare ofta.

Det behövs därför omfattande reformer för att snabbt få ut nya lärare i skolorna. Regeringens åtgärd med att öka antalet platser på lärarhögskolan kommer inte lösa problemet. Universitetskanslersämbetet är tydlig i sin kritik av detta: resultatet kommer bli att antagningspoängen går ned vilket gör att fler kommer in på lärarprogrammet men statistiskt sett inte kommer att klara utbildningen. Det är ett stort slöseri med skattepengar som i slutändan inte kommer resultera i den stora mängd lärare som behövs.

– Lärarutbildningen är mellan 3,5 och 5 år lång beroende på inriktning, lärarbristen är akut här och nu. Vi måste därför hitta nya sätt att snabbt få in engagerade vuxna som brinner för läraryrket i skolorna. Att ha några år i näringslivet i ryggen tror jag också är en stor fördel som lärare. Med högre löner och attraktiva arbetsvillkor tror jag vi kan motivera fler att byta yrkesbana och börja arbeta som lärare utan att de ska behöva läsa om en helt ny akademisk examen, säger Maria Stockhaus, riksdagsledamot för Moderaterna i Stockholm.

Två åtgärder som Moderaterna Stockholm vill genomföra är att:

  • Utveckla möjligheterna att genomgå lärarutbildningen parallellt med arbete i skola. Detta är en strategi som redan används framgångsrikt i till exempel Storbritannien. Välfungerande skolor utbildar själva lärarna i samarbete med universiteten och en stor del av utbildningen är verksamhetsförlagd.
     
  • Se över antagningsreglerna till den kompletterande pedagogiska utbildningen så att fler får möjlighet att komplettera sin akademiska examen. Vi vill också se att studerande ges möjlighet att arbeta i skolan parallellt och att kunna läsa ex på sommaren.

– Vi får aldrig ge avkall på kvalitén i skolan, jag tror inte att det bästa sättet att uppnå det är att sänka intagningspoängen till lärarutbildningen, säger Maria Stockhaus.

 

Ta ställning och dela artikeln