Denna nyhet är mer än 3 år gammal

15 oktober, 2018

Grönblå majoritet i Stockholm

Ikväll fick jag, Anna König Jerlmyr, förtroendet att leda Stockholm som Finansborgarråd. Staden får samtidigt en grönblå majoritet där företagsamhet, valfrihet och hållbarhet kommer att vara viktiga delar av den plattform som vi vill utveckla Stockholm utifrån.

Vi är fem partier som nu ska samarbeta kring nödvändiga reformer. För att lyfta Stockholm uppåt och framåt krävs att kärnverksamheten fungerar. Behovstrappan måste tas på allvar. 

Ekonomi. I Stockholm ska vara lockande och lönsamt att arbeta och driva sitt eget företag. Tiden för slarv och slöseri med stockholmarnas pengar är förbi. Stockholms skuldbörda ska minska och den kommunala verksamheten effektiviseras. Stockholmarna ska få behålla varje krona som inte behövs för samhällsnyttiga investeringar. Samtidigt måste företagsklimatet bli betydligt bättre. Ingångarna till staden måste vara enkla, reglerna färre och alla företag ska mötas av positiva attityder om att de är med och utvecklar Stockholm.

Jobb Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till jobb. Stockholm behöver en helt ny etablering med gemensamma ingångar och tydliga spår beroende på utbildningsbakgrund. Vi behöver utveckla valfrihet inom vuxenutbildningen och yrkesutbildningen och fler företag ska utmanas i att erbjuda jobb till de som idag står utanför, oavsett om det rör nyanlända, äldre eller funktionsnedsatta. 

Skola. I vissa stadsdelar är en majoritet av eleverna inte behöriga till gymnasieutbildning. Det är under all kritik för en välfärdsstat som genom bildning och kunskap lyfte marginaliserade grupper in i samhällsgemenskapen. Valfriheten ska utvecklas, inte avvecklas. Därför är jag stolt över att vi kommer att införa aktivt skolval i Stockholm. Vi vill stimulera eftertraktade skolor att öppna filialer och uppmuntra fler aktörer att bygga nya skolor. Undervisningstiden ska öka. Fler elever med svårigheter ska upptäckas redan i förskoleklass. Fler särskilda undervisningsgrupper i en lugn och trygg miljö ska utvecklas. Läxhjälp och studiestöd utanför skoltid är en självklarhet i mitt Stockholm.

Bostad. Till Stockholm flyttar allt fler för att studera och jobba. För att klara av inflyttningen måste vi bygga fler bostäder. I Stockholm ska man kunna studera, bilda familj och göra karriär utan att brist på bostäder sätter några gränser. Vi kommer att bygga 10 000 klimatsmarta bostäder per år fram till 2025. Handläggningstiderna måste förkortas när det rör bostadsbyggande. 

Trygghet. Otryggheten har under åren blivit en påträngande faktor för helt vanliga människor. Brottsligheten har ökat, både den grovt kriminella och den som påverkar människors livskvalitet.Nedskräpning, öppen droghandel, klotter. Stockholms stadsmiljöer ska vara trygga, säkra, rena och välskötta. Vi kommer att lansera ett trygghetspaket för Stockholm, som bland annat innehåller krav om fler synliga poliser, nolltolerans, fler ordningsvakter och trygghetskameror. Olagliga boplatser, temporära och permanenta, ska i enlighet med gällande lagstiftning beivras.

Klimat. Stockholm ska också vara en stad där vi tar klimatutmaningarna på allvar. Där innovationer och ny teknik visar vägen för omställning. Där vi fasar ut fossila bränslen och skapar gröna tak och grönområden som skapar motståndskraft mot skyfall och väderförändringar. Där trädplanteringar bidrar till en bättre luftkvalitet och där Stockholm blir ledande att förverkliga Parisavtalets intentioner.

Vi påbörjar nu en historisk resa. Vi har brutit upp det tidigare s-styret och står med en stabil majoritet i Stockholms stadshus. Stockholm ska vara en stad som aldrig står still – oavsett om det rör innovationer, bostadsmarknad eller framkomlighet. Vi ska visa på att det går att göra skillnad i människors vardag till det bättre. Nu kavlar vi upp ärmarna.

Foto: Emilia Öije Bergqvist

 

Ta ställning och dela artikeln