Denna nyhet är mer än 3 år gammal

26 oktober, 2017

Förslag till valsedlar och resultat i försöksnomineringen inför riksdagsvalet

Bifogat återfinns nomineringskommittéernas förslag till moderata valsedlar för riksdagsvalet i valkretsarna Stockholms stad och Stockholms län. Båda kommittéerna har varit eniga i sina beslut.

Resultatet från den rådgivande försöksnomineringen återfinns som bilaga till förslaget nedan. Resultatet redovisas i tre delar; antal poäng, antal förstaplaceringar och antal kryss. Enligt regelverket är kommitténs bedömning och medlemmarnas omröstning båda viktiga aspekter att beakta i arbetet med att ta fram valsedeln.

Listorna fastställs av nomineringsstämmorna den 21 november för Stockholms stad och den 22 november för Stockholms län

LÄNKAR: 

Förslag till riksdagslista: Moderaterna i Stockholms stad

Förslag till riksdagslista: Moderaterna i Stockholms län

Resultat: försöksnominering, Stockholms stad

Resultat: försöksnominering, Stockholms län

För intervjuförfrågningar, kontakta:
Mattias Thorsson, 0708 65 80 12
Ulrika Engellau, 0708 51 80 10

 

Ta ställning och dela artikeln