Denna nyhet är mer än 3 år gammal

14 juni, 2020

Fem insatser för en omstart av Stockholm

Stockholmsregionen med närmare 2,5 miljoner invånare har drabbats hårt av coronautbrottet, kanske hårdast av alla. Företag går omkull och tiotusentals riskerar att fastna i arbetslöshet om regionen inte återhämtar sig. Stockholms utveckling är viktig för hela Sverige och i dag presenterar vi fem viktiga åtgärder för att snabbt få igång tillväxten igen. Insatser behövs såväl på lokal och regional nivå som nationellt och det är inte läge att vänta.

I dag skriver 29 företrädare för Moderaterna i Stockholmsregionen på DN debatt om fem insatser för en omstart av Stockholm.
Läs artikeln på DN HÄR 
 

 1. SATSA PÅ INFRASTRUKTUR OCH INLED EN ARLANDAFÖRHANDLING. 
  Satsningar på infrastruktur är klassisk krispolitik och mycket är också på gång. Stockholmsförhandlingen innebär att tunnelbanan byggs ut med nio nya stationer och Sverigeförhandlingen att bland annat Spårväg syd byggs, som knyter ihop strategiska områden som Flemingsberg, Skärholmen och Älvsjö. Men trots att det snart är byggstart vägrar regeringen att ge besked om de tänker stå för sin del av notan för de fördyringar som vare sig region Stockholm eller kommunerna orsakat. Besked behövs för att fortsätta processen och det behövs omgående. 

  Stockholmsområdet har också en helt nyöppnad hamn, Norvik, där merparten av alla varor och gods till regionen ska passera. Det förutsätter dock att det finns vägar att frakta godset på och därmed att Tvärförbindelse Södertörn prioriteras. Lika viktigt är det att regeringen startar upp arbetet med att förverkliga Östlig förbindelse för att leda trafik runt staden. Stockholm behöver vägar, spår och flygkapacitet värdiga en storstad.

  Arlandas betydelse för såväl Stockholmsregionen som hela Sverige kan inte underskattas. Redan idag är infrastrukturen runt Arlanda kraftigt underdimensionerad och på sikt behöver även kapaciteten för fler start- och landningar utökas. En Arlandaförhandling behöver inledas där berörda parter likt Stockholmsförhandlingen kommer överens om framtiden. Det är inte läge att bedriva en tillväxtfientlig politik som tror att Stockholm klarar sig utan flyget. Hela Sverige behöver tydliga besked om Arlanda.

 2. ÅTERINFÖR TILLVÄXTMILJARDEN. Grundtanken med skatteutjämningssystemet var att utjämna förutsättningarna mellan ekonomiskt starka kommuner och kommuner i glesbygd. Men så fungerar inte systemet i dag. Enbart Malmö får mer pengar än de 52 minsta kommunerna tillsammans och vanstyret betalas av välskötta kommuner i Stockholm. Dessutom är systemet riggat så att det knappt lönar sig för kommuner att växa och skapa tillväxt utan snarare tvärtom. För att inte systemet direkt ska motverka tillväxt fanns förut en så kallad tillväxtmiljard för kommuner som växte fort och hade kostnader för det. Den tog regeringen bort så i dag är incitamenten för att skapa tillväxt för en kommun i Stockholm mer eller mindre noll. Detta är fel och måste ändras om vi ska få igång både Stockholm och Sverige igen. Tillväxt ska löna sig och inte bestraffas.
 3. UTBILDNING KOPPLAD TILL ARBETSMARKNADEN. Sverige hade redan innan krisen svårt att möta efterfrågan på arbetskraft i bristyrken. I och med den ekonomiska kraschlandning som coronautbrottet innebär är behovet av matchning ännu större. Det krävs en väsentligt snabbare hantering av de som nu har blivit varslade eller uppsagda för att inte arbetslösheten ska fastna på en högre nivå. Arbetsförmedlingen måste lyckas bättre med att få arbetslösa i arbete och höja kvaliteten på sina yrkesutbildningar. Detta gör man främst genom att möta upp de behov som finns i näringslivet. Vi vill rusta upp våra yrkesutbildningar i kommunerna för att möta arbetslösa som nu behöver omställning. Kommunerna i Stockholm måste tillåtas bygga upp egna jobbspår för att ta hand om sina medborgare efter coronakrisen när Arbetsförmedlingen inte klarar av sitt uppdrag. 

  Det finns många framgångsrika exempel på snabb omskolning av personal i nu permitterade branscher till jobb inom vård och omsorg. Flera sådana initiativ till om- och vidareutbildning bör tillsättas för att säkra medarbetare och kompetens inom viktiga bristyrken, både under och efter krisen. 

 4. FLER BOSTÄDER. Det är orimligt att människor som växer upp i Stockholmsregionen eller flyttar hit har så svårt att hitta bostad. En region som växer måste möta upp med fler bostäder och en mer flexibel bostadsmarknad. Vi företrädare för länets kommuner bidrar med ambitiösa mål och leveranser för bostadsbyggande, men det är inte hela lösningen. Bostadsmarknaden måste bli mer flexibel och flyttkedjor främjas. Det kräver krafttag också nationellt. I och med Stockholmsöverenskommelsen och Sverigeförhandlingen har ett antal Stockholmskommuner åtagit sig att bygga 160 000 nya bostäder mot att staten gör infrastruktursatsningar i vägar, tunnelbana och spårväg. Vi kan tänka oss att bygga ännu mer och på fler platser, men det förutsätter också att staten skjuter till pengar för att möta upp med infrastruktur och förenklar för bostadsbyggande. Länsstyrelsen med landshövdingen i spetsen bör ta initiativ till en sådan kraftsamling för samarbete i Stockholmsregionen.
 5. GÖR STOCKHOLM TILL EUROPAS FRÄMSTA TILLVÄXTREGION. Stockholmsregionen är samlingspunkt för många viktiga industrier. I och med kopplingen mellan akademi och arbetsliv, satsningen på Nya Karolinska sjukhuset och Hagastaden har Stockholm möjlighet att vara förstahandsalternativet för bolag och forskning inom exempelvis Health Tech och Life Science. Stockholm är även framstående inom tech- och modeindustrin och har potential att konkurrera som huvudstad i Europa för finansbranschen, inte minst nu när Storbritannien har lämnat EU. Sverige tackar varje dag nej till nya jobb och företag genom att motarbeta exempelvis finanssektorn med bankskatt och tunga regleringar. Detta måste förändras så att Stockholm blir ett självklart förstahandsalternativ för stora industrier som bidrar till både jobb och utveckling. 

Vi arbetar dagligen med coronautbrottets effekter, både praktiskt med sjukvården och äldreomsorgen, men också med de ekonomiska konsekvenserna som krisen för med sig. Sverige hade näst lägst tillväxt per person i EU redan innan krisen och nästan högst arbetslöshet. Det bådar inte gott inför en lågkonjunktur. Läget är mörkt för många hushåll och företag och det är därför avgörande att inte bara agera på krisen här och nu, utan även ha en plan framåt. Jobb, bostäder, utbildning och infrastruktur hänger ihop och Stockholm behöver insatser på alla dessa områden för att kunna starta om. Vi jobbar varje dag för att ta oss ur krisen och då behöver även regeringen möta upp för regionens och därmed Sveriges bästa.

Irene Svenonius (M), regionstyrelsens ordförande (RSO), Region Stockholm
Anna König Jerlmyr (M), kommunstyrelsens ordförande (KSO), Stockholms stad
Daniel Dronjak (M), KSO Huddinge
Mats Gerdau (M), KSO Nacka
Alexander Rosenberg (M), oppositionsråd Södertälje
Stina Lundgren (M), oppositionsråd Botkyrka
Sven Gustafsson (M), oppositionsråd Haninge
Pehr Granfalk (M), KSO Solna
Emma Feldman (M), KSO Järfälla
Henrik Thunes (M), KSO Sollentuna
Erik Andersson (M), KSO Täby
Bino Drummond (M), KSO Norrtälje
Axel Conradi (M), oppositionsråd Sundbyberg
Olov Holst (M), KSO Sigtuna
Anki Svensson (M), oppositionsråd Tyresö
Daniel Källenfors (M), KSO Lidingö
Oskar Weinmar (M), KSO Upplands Väsby
Michaela Fletcher (M), KSO Österåker
Deshira Flankör (M), KSO Värmdö
Parisa Liljestrand (M), KSO Vallentuna
Hanna Bocander (M), KSO Danderyd
Fredrik Kjos (M), KSO Upplands Bro
Adam Reuterskiöld (M), KSO Ekerö
Harry Bouveng (M), KSO Nynäshamn
Lennart Kalderén (M), KSO Salem
Tina Runhem (M), gruppledare M Vaxholm
Johan Hägglöf (M), kommunalråd Nykvarn
Joakim Larsson (M), förbundsordförande M i Stockholms stad
Kjell Jansson (M), förbundsordförande M i Stockholms län

*KSO = kommunstyrelsens ordförande

Ta ställning och dela artikeln