4 juli, 2024

Pressmeddelande: Stockholmarnas plånböcker är inte en bankomat

Pressmeddelande: Stockholmarnas plånböcker är inte en bankomat
I dag presenterade en statlig utredning förslag på förändringar i skatteutjämningssystemet mellan kommuner och regioner. Enkom för Region Stockholm innebär förslaget en merkostnad på ytterligare minst 2 miljarder kronor, utöver de 5,5 miljarder som i dag betalas till systemet. Moderaterna i Region Stockholm är starkt kritiska till förslaget.

– Sverige kan inte byggas starkare över tid om tillväxt straffbeskattas så som nu sker. Det gäller för människor och företag. Det gäller också kommuner och regioner. Vår linje är tydlig: Stockholmarnas plånböcker är inte en bankomat. Därför säger vi nej till nya utjämningsskatten, säger Kristoffer Tamsons (M) oppositionsledare och regionråd i Region Stockholm.

– Det är och förblir ett underbetyg att skattepolitiken i Sverige tillåtits ha sin udd riktad mot tillväxten, företagandet och människorna i Stockholm under alltför lång tid. Visst ska vi säkra likvärdig välfärd över landet. Det måste dock ske via staten och inte genom att straffbeskatta ett fåtal regioner och kommuner, fortsätter Kristoffer Tamsons.

Läs hela Kristoffer Tamsons kommentar på Facebook.

Ta ställning och dela artikeln