21 november, 2023

Österåker sänker skatten till ny rekordlåg nivå

Sveriges lägsta skatt blir ännu lägre i Österåker när kommunfullmäktige på måndagskvällen klubbade ny skattesats för 2024.

Tack vare en långsiktig ekonomisk politik kan Österåker trots rådande ekonomiskt läge göra flera ekonomiska uppräkningar samtidigt som kommuninvånarna får behålla mer av sina egna pengar.

Kommunskatten i Österåker, som idag är lägst i landet, sänks från 16,90 kronor till 16,60 kronor per hundralapp. Det gör att Sveriges redan lägsta skatt blir ännu lägre. En låg kommunal skatt gynnar särskilt låg- och medelinkomsttagare och pensionärer med låg pension. 

– Det här är den 14:e budgeten som jag har förmånen att få lägga fram till fullmäktige. Med anledning av många hushålls pressade ekonomi känns det i år extra viktigt att sänka kommunskatten. Vi är väl medvetna om på vems uppdrag vi arbetar och vi glömmer aldrig vems pengar vi är satta att förvalta, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker.

Skattesänkningen presenteras i en tid där vänsterstyret i Region Stockholm väljer att höja regionskatten med 30 öre. Det gör att Österåkers invånare, tack vare den moderatledda majoritetens ekonomiska politik i Österåker, inte kommer att påverkas av Region Stockholms skattehöjning, utan den totala skattenivån blir densamma.

– Att höja skatten i en redan tuff ekonomisk tid, samtidigt som man skär ner i verksamheterna i Region Stockholm är inte att föra en ansvarsfull politik. Vi väljer att stå på invånarnas sida och istället se till att de får behålla så mycket som möjligt av sina egna intjänade pengar, fortsätter Michaela Fletcher.

Mer info:

Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande Österåker 
[email protected]
073 644 35 62

Celine Alfredsson
Politisk sekreterare Österåkers kommun 
[email protected]
070 783 90 61

moderaterna.se/stockholm/pressbilder/pressbilder-pa-michaela-fletcher/

Ta ställning och dela artikeln