Forbundsstamma23

12 maj, 2023

Ny politik för storstaden

Moderaternas sida av politiken vann valet, men förlorade valet i storstäderna. Det krävs ett skifte i allt ifrån sakfrågor till tonalitet för att återigen ta täten i städerna. Som ett första steg har Moderaterna i Stockholms stad på förbundsstämman i dag fattat beslut om en proposition inom en rad politikområden. Propositionen skickas även vidare till Moderaternas partistämma i höst. Här är några av förslagen i korthet:

Leverera i viktiga infrastrukturfrågor

Allt för mycket tid i städerna går åt till att köa. Det är oerhört skadligt, både mentalt och samhällsekonomiskt. Östlig förbindelse är ett viktigt infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen för att en gång för alla slutföra ringleden runt Stockholm. Att leda trafik runt staden istället för rakt igenom är en självklarhet i de flesta storstäder och att det inte har slutförts i Stockholm är ett svaghetstecken. Stockholmsmoderaterna bär själva ett ansvar i detta men nu är det viktigt att den nya moderatledda regeringen levererar beslut för snabbare, billigare och miljövänligare resor med både kollektivtrafik och bil. Förutom att Östlig förbindelse leder till kortare restider kommer centrala Stockholm avlastas från biltrafik och på så sätt bidra till en mer attraktiv boende- och vistelsemiljö.

Arbetslinjen 2.0

Under Moderaternas främsta glansdagar fokuserade vi stenhårt på att bekämpa utanförskapet genom att alltid göra det lönsamt att arbeta och att ha arbetat. Denna resa måste fortsätta och uppdateras för att säkerställa att jobb som finns och som skapas genom drivna företagare också kan matchas med rätt kompetens. Vi ska fortsätta att sänka skatterna på låga inkomster, vi ska öka integrationen genom jobb och vi måste förstå arbetsmarknadens behov bättre av arbetskraftsinvandring för bristyrken. Storstäderna behöver arbetskraft och då får inte stelbenta regler slå krokben för det.

Bli mer som Köpenhamn

En stor anledning till att man bor i en storstad är närheten till nöjesliv, kultur och ett rikt utbud av restauranger. Här finns mycket att göra för att underlätta, tex föreslår vi förlängda öppettider på barer och restauranger, enhetliga momssatser inom all kultur, slopat krav på lagad mat för att få servera alkohol samt året runt-öppna uteserveringar. Staden ska kunna avnjutas så mycket som möjligt och då behövs liberaliseringar i besöks- och kulturlivet. Sveriges storstäder har mycket att lära av tex Köpenhamn.

Kunskapsstaden

Mellan Sveriges städer är likvärdigheten i skolan en utmaning, det gäller även mellan stadsdelar inom respektive stad. En elev ska kunna lita på att betyget A i Stockholm innebär samma tillskansade kunskap som ett A i Malmö. Tidöavtalet konstaterar att arbetet med centralt rättade prov ska påskyndas men det räcker inte. Fler referenspunkter genom centralt rättade diagnostiska prov skulle ge bättre förutsättningar för att följa kunskapsutvecklingen över tid och säkra jämlikheten vid betygssättning. Mycket mer behöver göras inom skolan, som bör bli en prioriterad fråga för Moderaterna på alla nivåer. Aktiva skolval, att fler aktörer ska kunna erbjuda en lärarutbildning och att karriärtjänster för förskollärare införs är några av många exempel.

En grönare stad

Städerna behöver ta ett större ansvar för sin egen energiproduktion, inte minst i väntan på att Sverige ökar produktionen av kärnkraft. Då spelar solenergin en viktig roll. För att underlätta och främja hushållens energiomställning, bör installationen av solceller endast vara anmälningspliktig mot kommunen och bygglovskravet tas bort. Vi föreslår även ett nationellt program för att åtgärda miljöproblem som härrör från gamla utsläpp och förorenade områden och att kommuner blir återbetalningsskyldiga i de fall då arbetet att återställa vattenmiljö inte upprätthålls för att främja långsiktigt förbättrad vattenmiljö. Man ska kunna njuta av natur och vatten även i staden.

Det här är ett axplock av det som beslutats i propositionen för att bidra till en bättre politik för staden. Givetvis är inte detta heltäckande, men det är en bra början och ett viktigt medskick till vårt parti på nationell nivå.

Stockholmsmoderaterna kommer efter helgens stämma att inleda ett omfattande arbete med att konkretisera och komplettera detta. Moderaterna ska ha självklara svar för storstäderna, där det ska vara enkelt att ta sig fram, där jobb skapas och där alla stadens möjligheter tas tillvara. Det arbetet har bara börjat.

Ta ställning och dela artikeln