5 september, 2022

Moderaterna presenterar tre satsningar för ett tryggare Stockholm

  • 12 augusti 2022

Nu lanserar Moderaterna i Stockholm ett omfattande paket för att skapa trygghet i parker, på torgen och i hela Stockholm. De platser vi hittills har punktmarkerat har uppvisat goda resultat, med minskat våld, otrygghet och narkotikaförsäljning som följd. Vi använder beprövade metoder för att lyfta fysiska platser och att stärka tryggheten.

Våra satsningar:

Omvandla fler otrygga platser till levande och trygga miljöer genom att satsa på mer platssamverkan, belysning och utökad städning.

Det finns idag ett samarbete kring Hornstull men vi vill att även Tanto och Drakenbergsparken ska omfattas av samarbetet. Platssamverkan runt Medborgarplatsen och Sergels Torg har fungerat mycket väl och kan även lyfta Tantoområdet.

Platssamverkan handlar heller inte bara om att stoppa brott. Det handlar om att göra områden mer attraktiva, med aktiviteter fler tider på dygnet, liv och rörelse och i slutändan en roligare stad. Engagerande aktiviteter och evenemang i parker och torg bjuder in till vistelse av vanliga stockholmare och det vill vi se mer av. Kvinnor och barn som vistas i våra offentliga miljöer tränger det bort en del stök och ska därför stå i centrum för vårt arbete.

Vi vill dubblera vår satsning på platssamverkan (60 mkr jmf med 30 mkr 2022), så att fler platser i hela Stockholm aktiveras.

Fördubbla antalet ordningsvakter för att avlasta polisen.

Polisens vittnar själva om att man har svårt att få nog med resurser för probematiken i Tanto.Vi vet av erfarenhet att ordningsvakterna upplevs öka tryggheten av stockholmarna och kan bidra till att avlasta polisen i deras viktiga arbete.

Våra ordningsvakter är som kommunala poliser, vi jobbar nära och har ordningsvakter på plats som jobbar systematiskt över tid. Det samarbetet är ovärderligt för att skapa mer trygghet.

Etablera trygghetskontor i alla lokalpolisområden.

Våra erfarenheter från platssamverkan runt Sergels Torg visar att ett trygghetskontor som agerar som öppen, synlig samlingspunkt där fältassistenter, ordningsvakter och polis kan utgå från innan ett arbetspass har uppskattats av stockholmarna och stärker den upplevda tryggheten.

Vi vill se trygghetskontor i alla lokalpolisområden och ett kontor nära Tantolunden och Drakenbergsparken vore riktigt bra för stadsdelen.

Ta ställning och dela artikeln