12 december, 2023

M: Rädda Enskede ridskola

I dagens samhälle är det av yttersta vikt att barn och unga har tillgång till meningsfulla och hälsosamma fritidsaktiviteter. En av dessa, Enskede Ridskola, har länge varit en central plats för över 740 medlemmar, inklusive 400 flickor, som varje vecka får njuta av ridning och skapa band med de 55 hästar som tillhör ridskolan. Men nu har Socialdemokraterna bestämt sig för att det är slut med det.

Socialdemokraterna och deras samarbetspartier har beslutat i stadsbyggnadsnämnden att prioritera byggnation av fyra våningar höga hus på granntomten, framför att bevara och stödja ridskolan. Trots upprepade försök att förklara det omöjliga med att bedriva ridverksamhet nära en byggnation, har Socialdemokraternas beslut stått fast.  De föreslagna husen hade möjligtvis kunnat flyttas endast 100 meter till en annan plats för att bevara ridskolan och dess positiva påverkan på samhället. Stadens tidigare investering i det nya ridhuset och i unga barn, främst flickors fysiska såväl som psykiska hälsa riskerar nu att bli bortkastad.

Det är bra och viktigt att Stockholms växer, men i det här fallet finns det många andra platser i närheten där huset kan byggas. Stockholm ska växa men med minsta möjliga växtvärk.

Moderaterna kommer kämpa för att ridskolan blir kvar och att våra barn fortsatt kan få möjligheten att rida och ta hand om hästarna samt känna den gemenskap som ridskolan bidrar med idag.

Ta ställning och dela artikeln