5 september, 2022

M-initiativ till Östlig förbindelse

Moderaterna utfäster ett skarpt vallöfte och tar initiativ till att återinföra Östlig förbindelse i nationell plan. I initiativet ingår att regionen ska få utbyggd spårtrafik.

Initiativet är en moderat miljardsatsning på ett unikt infrastrukturprojekt som ska bygga bort köer, förenkla resandet och öka livskvalitén i hela Stockholms län. Att återinföra Östlig förbindelse innebär att ringleden runt Stockholm kan byggas färdigt och att nya möjligheter skapas i syfte att bygga ut kollektivtrafiken.

Vallöftet är uppdelat i två delar:

1. Bygg Östlig förbindelse
Moderaterna utlovar att återinföra en Östlig förbindelse i Nationell plan och bygga färdigt ringleden runt Stockholm. En färdigställd ringled runt Stockholm bidrar till att lösa de framkomlighetsproblem som finns i Stockholmsregionen och avlastar innerstadstrafiken såväl som biltrafiken på Essingeleden, Södra Länken och Norra Länken. Ambitionen är att arbetet ska komma i gång under nästa mandatperiod.

2. Utbyggd spårtrafik och pröva spår i Östlig förbindelse
För att samla fler bakom satsningen vill Moderaterna i Region Stockholm pröva en Östlig förbindelse tillsammans med en utbyggnad av spårtrafiken. Östlig förbindelse möjliggör en hopkoppling av Tvärbanan med Spårväg City och Lidingöbanan och utbyggd kollektivtrafik. Tillsammans med en utbyggd spårinfrastruktur skapas en helt ny spårvägskoppling mellan Sickla och Ropsten som möjliggör en handfull nya linjer och binder samman spårtrafiken runt Stockholm. En Östlig förbindelse med spår skulle därmed ge kollektivtrafikresenärerna betydande restidsvinster.

Läs mer om förslaget här!

Ta ställning och dela artikeln