28 juni, 2022

Låt fler få chans att äga sitt boende

Dennis Wedin som är Bostads- och fastighetsborgarråd skriver i debattartikeln på SVD om att det behövs fler bostadsrätter i de stadsdelar som är mest segregerade och att många hyresrätter skapar otrygghet.


Han menar att för att få ordning och reda på bostadsmarknaden
behöver vi bland annat:
1. Färre byggregler.
2. Snabbare juridiska processer för att avhysa boende
med svartkontrakt.
3. Stärka möjligheterna till ägt boende.

Ta ställning och dela artikeln