31 januari, 2023

Kallelse till förbundsstämma 12-13 maj 2023

Tid: Fredagen den 12 maj kl. 17.00 med fortsatta förhandlingar lördagen den 13 maj 2023.
Plats: 7A, Odengatan 65, Stockholm.

Motioner till stämman ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fredagen den 31 mars
kl. 17.00. Motioner insänds digitalt till [email protected].


Rätt att väcka motioner har förbundsstyrelsen, partiförening, ungdomsförbundet och
enskilda medlemmar.

Ladda ner kallelsen här!

Ta ställning och dela artikeln