31 januari, 2023

Kallelse till förbundstämma 14 maj 2023

Tid: Söndagen den 14 maj kl. 09.00.
Plats: 7A, Odengatan 65, Stockholm.


Motioner till stämman ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast söndagen 2 april kl. 09.00. Motioner insänds digitalt till [email protected].


Rätt att väcka motioner har förbundsstyrelsen, partiförening, ungdomsförbundet och
enskilda medlemmar.

Ladda ner kallelsen här!

Ta ställning och dela artikeln