5 september, 2022

250 miljoner till särskilt idrottslyft i utsatta områden

Gängkriminaliteten kryper allt längre ner i åldrarna och gängen drar sig inte för att utnyttja barn. Därför måste vi stärka stödet för barn och ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet.

Det mest brottsförebyggande på kort sikt är att sätta fler gängkriminella i fängelse. Då kan de inte begå fler brott och inte rekrytera in fler unga i kriminalitet, men på längre sikt behövs satsningar för att förhindra att fler dras in i kriminalitet. För Moderaterna är brottsbekämpning, bland annat i form av hårdare straff och brottsförebyggande arbete två sidor av samma mynt. Båda behövs.

För barn och unga som halkat snett i livet, har en svår situation i hemmet eller är i riskzonen för kriminalitet ska samhället erbjuda ett starkt skyddsnät. Här fyller civilsamhället med bland annat idrottsföreningar en viktig roll. För ungdomar som halkat snett kan idrott och förebilder i dessa miljöer skapa möjligheter att i förlängningen förebygga brott.

Ungdomar i riskzon att dras in i kriminalitet saknar ofta tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Därför är det viktigt att på alla sätt uppmuntra och stödja idrottsprojekt för att fler ungdomar ska ha en meningsfull fritid och känna sig delaktiga i samhället. Det skapar samhörighet, identitet, positiva vägar in i samhällets gemenskap samtidigt som en möjlighet skapas att bryta destruktiva miljöer. Det är inte minst viktigt i utsatta områden.

Alla ungdomar behöver tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter. Föreningslivet och idrotten är viktiga aktörer som gör stora insatser, även i brottsförebyggande syfte.  Moderaterna vill därför rikta särskilda satsningar mot idrottsprojekt i de områden som polisen anser som utsatta och där behovet av en meningsfull och strukturerad vardag för barn och ungdomar är stor. Moderaterna satsar 250 miljoner kronor för ett särskilt idrottslyft i utsatta områden. Pengarna betalas ut som stöd till idrotten och får sedan fördelas till relevanta projekt.  
  • Moderaterna vill därför rikta särskilda satsningar mot idrottsprojekt i de områden som polisen anser som utsatta och där behovet av en meningsfull och strukturerad vardag för barn och ungdomar är stor.
  • Moderaterna satsar 250 miljoner kronor för ett särskilt idrottslyft i utsatta områden. Pengarna betalas ut som stöd till idrotten och får sedan fördelas till relevanta projekt.

Ta ställning och dela artikeln