Foto: Jonna Thomasson

Margareta Cederfelt

Riksdagsledamot Stockholm, Vice ordförnde OSSE-delegationen
Kontakt margareta.cederfelt@riksdagen.se
Telefon: 08-7864282
Mobil 070-3544108
Politik handlar för mig om ansvar och möjligheter. Som riksdagsledamot har jag ett ansvar för att fatta beslut som gör det möjligt för dig att leva ditt liv utifrån dina värderingar och önskemål. Som riksdagsledamot har jag ett ansvar för att fatta beslut som gör det möjligt för dig att leva ditt liv utifrån dina värderingar och önskemål.

Mitt namn är Margareta Cederfelt och jag är riksdagsledamot för Stockholms stad. Frågor som rör demokratins grundvalar ligger mig varmt om hjärtat. En solid grund som garant för tryck- och yttrandefrihet, respekt för mänskliga rättigheter och demokrati är basala grundvärderingar, självklara för oss men inte för alla. Detta är frågor som jag anser alltid måste vara levande i ett demokratiskt samhälle.

Tre frågor som jag prioriterar i mitt politiska arbete är:

Stockholm är en fantastisk stad som kan bli ännu bättre. För att detta skall vara möjligt behöver riksdagen stifta lagar som gör det möjligt att bygga fler bostäder, driva fler företag och utveckla infrastrukturen. Stockholm behöver Förbifart Stockholm och Bromma flygplats.

Sverige behöver fler uppfinnare och uppfinningar för att företagande och näringsliv skall fortsätta att utvecklas. Därför behövs det utrymme för idéutveckling oavsett om denna sker i vardagen eller vid universiteten. Vi politiker skall fatta beslut som underlättar för uppfinnare at driva sin idé från tanke till lyckosamt företagande.

Hälso- och sjukvården rör oss alla.Vården måste vara tillgänglig, pålitlig och säker. Min vision är att all vård skall ges inom rimlig tid efter individens behov med respekt för människors lika värde och med respekt för den enskilda individens värdighet.

Jag är legitimerad sjuksköterska från Sophiahemmets Högskola och fil. mag. i socialvetenskap från Uppsala Universitet.

Mina intressen är politik, fjällvandring, skidor, musik.

Kontakt
Blogg: http://margaretacederfelt.blogspot.se