Oili Stenbeck Moderaterna

Oili Stenbeck | Moderaterna i Stockholms stad

Biträdande borgarrådssekreterare

Avdelningar

Stadshuskansliet

Kontaktuppgifter

Bokningar och engagemang för Christofer Fjellner, kansliets ekonomihantering.