Greta Eulau

Greta Eulau | Moderaterna i Stockholms stad

Borgarrådssekreterare

Avdelningar

Stadshuskansliet

Kontaktuppgifter

Bevakningsansvar för trafiknämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kyrkogårdsnämnden, kulturnämnden, avfallsnämnden, Stockholm Business Region, Stockholms Stads Parkering AB, Stockholms Hamn AB, Stockholm Vatten och Avfall, Kulturhuset Stadsteatern och STOKAB.