Kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska fungera!

Kollektivtrafiken i Stockholmsregionen genomgår nu historiska nedskärningar. Över 20 busslinjer tas bort helt. Ett 50-tal busslinjer får nedskuren trafik. Över 15 procent av tunnelbanetrafiken ska skäras ned i mellantrafik, på alla tre linjer. Vissa mer än så. För Roslagsbanan, Spårväg City och pendeltågstrafiken väntar också nedskärningar.Kvar på perrongen står resenären som får det allt svårare att få ihop vardagspysslet. Det är orimligt.

De omfattande neddragningarna inom kollektivtrafiken i Stockholm är inte resultatet av en tillfällighet; de är snarare en konsekvens av det vänsterstyrda styrets ogenomtänkta beslut. Med ett budgetunderskott på 3,5 miljarder kronor och en farlig experimentell politik som har kastat trafiken i kaos är det uppenbart att det är dags för en förändring.

I valet lovade vänsterstyret att sänka avgiften för SL-kortet, men istället står vi inför hotet om en drastisk höjning. Deras försök att skylla på regeringen för sina egna beslut är en avledande manöver som vi inte kan tolerera. Moderaterna är fast beslutna att informera väljarna om den verkliga orsaken bakom nedskärningarna – vänsterstyrets ineffektiva och oansvariga ekonomiska politik.

Stockholms invånare ska ha tillgång till en pålitlig och kostnadseffektiv kollektivtrafik där bussen, pendeltågen och tunnelbanan går som den ska och att utbyggnaden av kollektivtrafiken fortsätter enligt plan.

Moderaterna står för en ansvarsfull och hållbar ekonomisk politik som säkerställer att kollektivtrafiken är tillgänglig och pålitlig för alla stockholmare. Vi kommer göra allt vi kan för att freda kollektivtrafiken från neddragningar. Det är vårt löfte till dig.

Läs mer här:

https://www.mitti.se/…/forslaget-17-busslinjer-laggs…

https://www.svt.se/…/kollektivtrafik-i-kris-risk-for…

https://www.mynewsdesk.com/…/trafikfoeraendringsremiss…

https://www.dn.se/…/forslaget-21-busslinjer-i…/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/huddingebor-i-protest-mot-pendeltrafiken

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/annu-en-kaftsmall-till-pendlarna-farre-tag-kommer-rulla