Foto: Fredrik Wennerlund Pressbilder

Johan Forssell

Rättspolitisk talesperson
Presskontakt Anna Ståhlgren Nislander
anna.stahlgren@moderaterna.se
073-084 93 30
Mitt politiska intresse kom av en enkel insikt. Om man vill ha förändring räcker det inte med att gnälla om att någon annan borde göra något. Man måste kavla upp sina egna skjortärmar. Och det bestämde jag mig för att göra. På den vägen är det.

Mitt namn är Johan Forssell och jag är talesperson för migrationspolitik och socialförsäkringsfrågor för Moderaterna. Jag bor i Stockholm tillsammans med min familj. Innan jag blev invald i riksdagen 2010 var jag bl a ordförande i Moderata Ungdomsförbundet och stabschef på Statsrådsberedningen.
 
Som viceordförande i Socialförsäkringsutskottet finns det många frågor som intresserar mig. Inte minst att det ska vara ordning och reda i svensk migrationspolitik. Under flera år hade Sverige ett regelverk som på nästan varje punkt skiljde sig från övriga EU:s. En tydlig lärdom från flyktingkrisen är att det skapade mycket stora problem, varav många ännu ligger framför oss. Nu är hög tid att sluta med kortsiktiga lösningar och istället skapa långsiktiga regler. Därför behöver migrationspolitiken skärpas på en rad områden, till exempel gällande försörjningskravet vid anhöriginvandring. Jag vill också uppvärdera det svenska medborgarskapet genom att ställa tydliga krav på att tala svenska och ha grundläggande kunskaper om hur samhället fungerar.  
 
En fråga som jag arbetat väldigt mycket med är det framväxande skuggsamhället. Sverige saknar i dag kontroll över hur många människor som vistas illegalt i Sverige. Uppgifter pekar på att det kan vara upp till 50.000 personer. Antalet asylsökande som stannar kvar, trots att de fått avslag av myndighet och domstol, väntas stiga med över 40.000 personer på fyra år. Vi måste med kraft motverka denna utveckling. Återvändandet ska prioriteras och polisen behöver få effektivare verktyg i sitt arbete med inre utlänningskontroll och verkställighet av utvisningar. Det är även viktigt att skärpa den preskriptionstid som idag uppgår till endast fyra år. Detta för att man inte ska kunna gå under jorden i några år och sedan söka asyl på nytt. Kommuner ska inte tillåtas ge ekonomiskt bistånd till dem som vistas här illegalt. Det riskerar enbart att ytterligare förstärka skuggsamhället.  
 
Vi måste hitta fler vägar och möjligheter för människor som blivit sjukskrivna tillbaka till arbete. Det gäller särskilt människor som  mår dåligt på grund av stress, oro och utbrändhet. Den psykiska ohälsan växer, och vi måste möta den med såväl snabbare och bättre insatser för den som redan blivit sjuk, men även ett tydligt och systematiskt förebyggande arbete. Vi behöver särskilt göra insatser för att förbättra arbetsmiljön inom vård, omsorg och skola.
 
På min fritid tycker jag om att träna och friluftsliv i största allmänhet. Jag gillar att läsa men är i ärlighetens namn bättre på att köpa böcker än att hinna läsa ut dem.
 
Kontakt: johan.forssell(at)riksdagen.se