#Geossfem

Nu har det hänt igen. En kvinna har hittats död i en bostad, denna gång i Norrbotten. Mannen som är gripen och nu misstänks för mord har haft en relation med den avlidna. Det är så det kan se ut, våldet i nära relationer.

Många kvinnor utsätts för våld under sommarsemestern, samtidigt som regionerna och kommunerna drar ner på sina verksamheter. Det finns i dag för många stuprör, där kommunerna, regionerna och staten har olika sätt att hantera frågan om våld i nära relationer även om lagstiftningen är gemensam. Det är direkt kontraproduktivt i kampen mot våldet när inte alla delar av samhället drar åt samma håll.

Det finns många bra förslag som har genomförts eller ska genomföras som kommer att bidra med riktig Det finns många bra förslag som har genomförts eller ska genomföras och som kommer att bidra till en riktig förändring i arbetet mot våldet. Det har skett straffskärpningar för fridskränkning och överträdelse av kontaktförbud. Skyddade boenden blir under året en placeringsform som omfattas av tillståndsplikt och kvalitetskrav.
Men mer behöver uppenbarligen göras. Därför föreslår vi fem konkreta åtgärder som vi vill ska bli verklighet, oavsett var i landet du bor:

Dilemmat en våldsutsatt kvinna står inför är svår att greppa när hela tillvaron står på spel. Att lämna en våldsam partner för gott efter en tid på skyddat boende är inte enkelt, framförallt om det även finns barn med i bilden. Varje kommun behöver göra mer för att säkerställa att barn som tvingas flytta till ett skyddat boende inte får ett längre avbrott i sin skolgång. Varje kommun ska åläggas att skyndsamt bereda plats på Dilemmat en våldsutsatt kvinna står inför är svårt att greppa. Hela tillvaron står på spel. Att lämna en våldsam partner för gott efter en tid på skyddat boende är inte enkelt, framför allt inte om det även finns barn med i bilden. Varje kommun behöver göra mer för att säkerställa att barn som tvingas flytta till ett skyddade boende slipper få längre avbrott i sin skolgång. Varje kommun ska åläggas att skyndsamt bereda plats på en skola i närheten. Om det inte är möjligt ur ett säkerhetsperspektiv ska hem- eller fjärrundervisning erbjudas på boendet.

Umgängesrätten bör pausas under tiden barn befinner sig på skyddade boenden. När skyddsbehovet är så uppenbart ska inte förälderns rätt till umgänge väga tyngre än barnens trygghet. Det riskerar både barns och mammors säkerhet.

Ekonomiskt våld bör inkluderas i den nationella strategin för att förebygga våld. Ekonomiskt våld begränsar den våldsutsatta från att påbörja ett nytt liv. Detta drabbar även barnen. I den akuta situationen får ekonomin aldrig bli ett hinder. Säkerställ därför att skyddade boenden i hela landet är avgiftsfria.

Det är våldsutövaren som borde flytta, inte den våldsutsatta. Utveckla en nationell strategi för att motivera våldsutövaren, där det är möjligt, att flytta från den gemensamma bostaden.

Den person som utsätter en annan person för nedvärderande, förödmjukande eller på annat sätt Den person som utsätter en annan person för nedvärderande, förödmjukande eller på annat sätt kränkande gärningar gång på gång ska kunna dömas för detta.

InsInsatserna och stödet för att hjälpa våldsutsatta kvinnor att komma bort från sina förövare behöver stärkas, innan fler mister sina liv på grund av en våldsam närstående.

Denna debattartikel är skriven tillsammans med företrädare för nätverket Gömda kvinnor.


Andrea Hedin

Oppositionsborgarråd Stockholm stad och
vice ordförande i socialnämnden och utbildningsnämnden med fokus på välfärdsfrågor.

Helena Andersson
Verksamhetschef för skyddat boende på Frälsningsarmén

Christina Vauhkola
Divisionschef för skyddat boende på Frälsningsarmén

Caroline Svelid
Leg lärare och aktiv inom kampen för jämställdhet, driver instagramkontot Prickenrosa

Melinda Jacobs
Opinionsbildare

Elin Ribjer
Föreläsare och grundare av podden Så kan det gå


Dalila Alibasic 
Pressekreterare Moderaternas kansli

Stadshuset, 105 35 Stockholm
Telefon: 076-12 291 46
E-post: [email protected]
stockholm.se