Erik Andersson

Kommunstyrelsen
Kontakt erik.andersson(at)riksdagen.se
Kommunstyrelsens ordförande i Täby Kommun. Utbildad till ekonom, ek. kand, med inriktning redovisning och finansiering. Bor i Täby. Har tidigare arbetat som revisorsassistent, biträdande borgarrådssekreterare och som avdelningschef inom trafikkontoret i Stockholm.

Ett av de första besluten jag tog på trafikkontoret var att göra det möjligt att betala sin parkering med kontokort. En uppskattad reform som underlättade för stockholmarna då de slapp släpa på kilovis med mynt i fickan.

Jag har varit fritidspolitiker sedan 1994 då jag blev invald i Täby kommunfullmäktige. Närmast var jag förtroendevald som kommunalråd och ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Tidigare uppdrag har varit ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden.

Jag ser ett Sverige där alla får plats, där vi måste få ner ungdomsarbetslösheten och där det lönar sig att arbeta. Fler i arbete gör att vi kan erbjuda en bra välfärd till våra barn och äldre. Varje skattekrona ska användas varsamt och ge största möjliga nytta.

1. God ekonomi och låg skatt.

2. Förbättrad infrastruktur i Stockholm med kollektivtrafik och nya vägar.

3. Utvecklad dialog med boende i länet. - Att arbeta offentligt är att arbeta inom ett serviceyrke.