Dennis Wedin

Bostads- och fastighetsborgarråd
Borgarrådssekreterare Daniel Carlsson-Mård
dennis.wedin@stockholm.se
Press 08 508 29 222

Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens integrationsutskott, bostadsbolagen, Fastighetsnämnden och Kyrkogårdsnämnden.

Tillsammans i det nya grönblå samarbetet har vi höga ambitioner för fler bostäder i Stockholm. Målsättningen är att bygga 10 000 klimatsmarta bostäder per år fram till 2025. Som helt ny som borgarråd blev det dessutom en rivstart under den första veckan med att med berätta om vår politik att ge boende i ytterstaden, där allmännyttan är dominerande, möjlighet till ombildningar. För nu ger vi de boende egenmakt genom att de som så önskar ska få möjligheten att äga sitt boende, givetvis för marknadsmässiga priser.