Charlotte Broberg

Fastighets- och serviceregionråd
Pressekreterare Daniel Frisén
E-post: daniel.frisen@sll.se.
Tel: 070-737 61 14
E-post: charlotte.m.broberg@sll.se