13 mars, 2024

Vi vill grundlagsskydda aborträtten i EU!

Vi vill grundlagsskydda aborträtten i EU!

Alla kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Det är en grundläggande frihetsfråga. Moderaterna kommer ta kampen för att säkra aborträtten i hela Europa!

I EU-parlamentet sa alla att det skulle bli omöjligt att få igenom en migrationspakt, Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor och lyfta kärnkraften i EU. Men vi levererade allt det mot alla odds. Nu tar vi an nästa utmaning. Läs gärna debattartikeln i Aftonbladet här och titta gärna mer här!

För ett tryggare Stockholm och Europa vill Moderaterna även driva följande sakfrågor:

Ett tryggare Europa genom att fortsätta arbetet med att utveckla Europol till en operativ europeisk polis för att fortsätta trycka tillbaka gränsöverskridande brottslighet som terrorism, gängkriminalitet och stöldligor.

Ett klimatsmartare Europa genom att fortsätta driva på för mer kärnkraft på EU-nivå för att klara klimatomställningen, elektrifieringen och generera lägre elpriser i Europa. Kärnkraft är klimatsmart.

Ett friare Europa genom att fortsätta riva handelshinder och säga nej till EU-skatter. Vi vill även fortsätta stärka aborträtten och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Europa ska fokusera på verkliga problem framför detaljstyrning som Chat Control som skulle inkräkta på integritet och privatliv.

Ett säkrare Europa genom att fortsätta stötta Ukraina i deras frihetskamp genom humanitärt, ekonomiskt och militärt stöd. Vi vill även att försvarssamarbetet på EU-nivå fördjupas, att Ukraina blir medlem i EU samt stärka EU-beredskapen mot cyberhot och desinformation på internet.

Glöm inte rösta på Moderaterna i europaparlementsvalet mellan den 22 maj och 9 juni 20204

Ta ställning och dela artikeln