Arba Kokalari

Kandidat till Europaparlamentet
Arba Kokalari är en av Moderaternas toppkandidater i EU-valet.

Jag vill kämpa för att Sveriges framtid ska vara i ett Europa som minskar klimatutsläppen, trycker tillbaka extremism som vill skada demokratiska värderingar och att varje skattekrona i EU används rätt. Vi ska bli världens motor för grön tillväxt, digitalisering och innovation.

Jag kommer arbeta för följande frågor i Europaparlamentet:

  • Försvara demokrati och frihet. Dra in EU-bidragen och öka sanktionerna mot länder som skadar demokratin. Riva upp EU:s nya copyrightlag och värna om yttrandefriheten på internet.
     
  • Ett hållbart klimat. Bygga ut kärnkraften, mer förnybart och satsa på grön frihandel för att Europa ska klara klimatmålen. Rädda havsmiljön i Östersjön och förbjuda bottentrålning.
     
  • Mot EU-skatter och byråkrati. Stoppa EU-skatter, höjd EU-avgift och byråkrati. Sveriges intressen måste försvaras i EU och skattepengar ska användas effektivt.
     
  •  Ett tryggare Sverige. Stärka europeiskt polissamarbete för att bekämpa kriminalitet och stoppa terrorism, stöldligor och människohandel.

Fakta om Arba Kokalari

Född: 1986 i Tirana, Albanien

Bakgrund: Globalt pressansvarig på Electrolux och förbundsstyrelseledamot för Moderaterna i Stockholms stad. Tidigare vice-ordförande för EPP:s ungdomsförbund YEPP, kommunpolitiker i Stockholm och politiskt sakkunnig på UD.