Arba Kokalari

Europaparlamentariker
Arba är ledamot i Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd, ledamot och vice gruppledare för vår partigrupp i jämställdhetsutskottet samt ersättare i utrikesutskottet.

Arba arbetar för att stärka EU-samarbetet genom att fördjupa den inre marknaden, främja ökad handel och fullfölja en digital inre marknad. Cirkulär ekonomi och grön teknik är framtidens tillväxt. EU ska också slå vakt om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Europa och i världen. Arba ansvarar även för att EU ska ansluta sig till Istanbulkonventionen, som syftar till att stoppa våld mot kvinnor.

Kontaktuppgifter

Arba Kokalari, Europaparlamentariker 

Mail arba.kokalari@europarl.europa.eu

Telnr +32 2 28 45450 


Olivia Andersson, kontorschef 

Mail olivia.andersson@europarl.europa.eu

Telnr +32 2 28 37450
 

Sigrun Fagerfjäll, politisk rådgivare

Mail sigrun.fagerfjall@europarl.europa.eu

Telnr +32 2 28 47450


Emma Ophus, politisk rådgivare

Mail emma.ophus@europarl.europa.eu

Telnr +32 2 28 57450