Visitationszoner

Moderaterna vill att polisen ska kunna upprätta visitationszoner i områden där grova våldsbrott har skett eller misstänks vara på väg att ske.

Våldsbrottslighet i olika former håller tusentals människor och hela stadsdelar i ett järngrepp. Därför vill Moderaterna att polisen ska kunna visitera fler, bland annat i jakten på illegala vapen. Det ska vara möjligt att införa speciella visitationszoner i områden där grova våldsbrott har skett eller misstänks vara på väg att ske.

Vad är visitationszoner?

Polisen har i dag möjlighet att visitera personer bland annat för att söka efter vapen och andra farliga föremål. Det förutsätter dock i regel en konkret brottsmisstanke. För att hitta fler illegala vapen bör de brottsbekämpande myndigheterna få bättre möjligheter att, under en begränsad tid och vid vissa platser, visitera personer i syfte att söka just efter vapen.

Idéen med visitationszoner är hämtad från Danmark, där polisen har haft denna möjlighet sedan 2004 och använder den regelbundet.

Moderaterna vill ge polisen möjlighet att upprätta visitationszoner

Moderaterna vill ge polisen möjlighet att, efter beslut från åklagare, upprätta visitationszoner. I visitationszonerna ska polisen ha utökade befogenheter att söka efter vapen och handgranater på människor och i fordon. Man ska bara kunna upprätta en visitationszon om det finns en beaktansvärd risk för förekomst av illegala vapen i det aktuella området.

Visitationszonerna ska vara tillfälliga inom ett begränsat område. Det ska fungera ungefär som en trafikkontroll – såväl på en viss väg som exempelvis kring en viss plats. Kontroll ska kunna ske även utan en konkret misstanke om brott. Kontrollen får därigenom mer karaktären av en stickprovskontroll. Syftet med visitationszonerna är att skapa ytterligare möjligheter till effektiva insatser för att förebygga olaga vapeninnehav och allvarliga våldsbrott.

Hur förenligt är visitationszoner med rätten till personlig integritet?

Integritetsaspekten är viktig och därför säger vi att ett införande av visitationszoner måste bygga på tydliga restriktioner. Det är inget polisen ska kunna besluta sig för att upprätta hur som helst. Det ska finnas krav på ett åklagarbeslut och det ska röra ett väldigt specifikt begränsat område under begränsad tid. Utgångspunkten är att detta handlar om att bekämpa den typ av kriminalitet som håller tusentals människor och hela stadsdelar i ett järngrepp. Det finns ett starkt allmänt intresse för många människor som får sina liv begränsade av denna typ av kriminalitet, att staten har verktyg för att komma åt det.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Brottslighet

Eller se allt om #Polisen

Eller se allt om #Straff