Landsbygd

Moderaterna vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet. Vi föreslår därför förenklade regler för skogsindustrin och satsningar på tåg, flyg och vägar.

Alla som bor i Sverige ska vara med och bygga landets tillväxt. Det kräver att det finns goda förutsättningar att bo och verka i båda städer och landsbygd. Det handlar om att barnen har en skola att gå i, att sjukvård finns nära och ges i tid och att polisen kommer när man ringer. Men också om att det finns bra förutsättningar att driva företag inom jordbruk och skogsbruk.  

För Moderaterna är det helt centralt att Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas tillvara i hela landet, och att människor och företag ska ges möjligheter att växa och utvecklas oavsett var de bor eller verkar. Därför behöver vi satsa på att göra det enklare att bo och verka i landsbygd.

Förenkla regler för skogsindustrin

Det svenska jordbruket och skogsbruket tillför Sverige stora värden i form av mat, energi och miljönytta. Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basindustrier och skapar sysselsättning i hela landet. Sverige är världens tredje största exportör av papper, massa och sågade trävaror. Däremot är det ett problem att regelkostnaderna i landet ökar med miljardbelopp varje år. Därför måste vi stoppa den utvecklingen genom att tillsätta en regelförenklingkommission för de gröna näringarna. 

Moderaternas förslag:

  • Inrätta en regelförenklingskommission för skogsindustrin och de gröna näringarna.

Ökade satsningar på vägar, tåg och flyg – för en levande landsbygd

En fungerande infrastruktur är en förutsättning för att hela vårt land ska kunna blomstra. Vägarna ska vara säkra, tågen ska gå i tid och viktiga flyglinjer ska ha fungerande trafik. Eftersatt underhåll stör vardagslivet och leder till stora kostnader för samhället. Därför menar Moderaterna att vi behöver alla trafikslag och vi är positiva till teknikutvecklingen som elektrifieringen medför.

Säkra förutsättningarna för hemarbete i hela landet

Bristen på jobb gör livet svårare utanför storstadsregionerna. Många yrkesgrupper har tidigare närmast varit tvingade till att leva i storstad för att jobben bara finns där. Men nu när arbetsmarknaden anpassar sig till pandemin öppnas nya möjligheter. Moderaterna vill göra det möjligt med hemarbete i hela landet. Här behöver politiken säkra att förutsättningarna finns, exempelvis vad gäller bredbandsutbyggnad, tillgången till el och bättre mobiltäckning. Det är inte rimligt att det fortfarande finns områden i Sverige som saknar mobiltelefontäckning.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Bostäder

Eller se allt om #Jordbruk

Eller se allt om #Skogen