Ett tryggare Sverige för alla.

Våldtäktsanmälningarna ökar. Våld i nära relation med dödlig utgång ökar. Mycket tyder på att även hedersförtrycket ökar. Moderaterna har reformerna för att vända utveckling.

Varannan ung kvinna uppger att hon är rädd för att vistas ute i sitt eget bostadsområde sent på kvällen. Nästan lika många unga kvinnor uppger att de väljer en annan färdväg eller ett annat färdsätt av oro att utsättas för brott.

Unga kvinnors utsatthet för sexualbrott har mångdubblats under den Socialdemokratiska regeringen. Ändå är det bara 5 av 100 anmälda våldtäkter som klaras upp. Det är ett svek mot de kvinnor som får leva med känslan av att inte ha någon på sin sida.

Vi vill:

  • Skärpa straffen för sexualbrott.
  • Ge fler brottsoffer upprättelse. Höj skadestånden och utöka möjligheten till målsägandebiträde.
  • Personer som saknar svenskt medborgarskap och begår grova brott ska utvisas.
  • Inför möjlighet att utdöma vistelseförbud förgärningspersonen vid våld mot närstående. Det ska vara gärningsmannen som flyttar, inte offret.