Sänk elpriserna med högkostnads-skydd i vinter och ny kärnkraft

Elpriserna är rekordhöga. Vi vill omedelbart införa ett högkostnadsskydd mot rödgröna elpriser. Det ska gälla retroaktivt från och med augusti. Vi ska bygga ny kärnkraft i Sverige, för att få ner elpriserna.

Läs mer om hur vi vill sänka elpriserna här

Alla nyheter

Alla nyheter
Populär

Sanningar och myter kring nya sjukhuset

Viktiga politiska frågor som får ordning på Sverige

Lag och ordning

Moderaterna föreslår mönsterbrytande åtgärder för att bekämpa gängen. Vi satsar stora pengar på rättsväsendet för att fler brott ska kunna klaras upp.

Lag och ordning

Eller se allt om #Lagochordning

Ekonomi och jobb

Moderaterna vill återinföra arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att arbeta och stora reformer behövs för att bryta långtidsarbetslösheten.

Ekonomi och jobb

Eller se allt om #Ekonomiochjobb

Ta steget

Bli medlem i Moderaterna eller Moderata Ungdomsförbundet

100 kr

  • Byt ut regeringen

  • Höj straffen

  • Fixa jobben

  • Sänk skatten

Bli medlem