9 november, 2022

Budget 2023: en ny riktning för Sverige

Igår presenterades regeringens budgetproposition för 2023. De viktigaste delarna:

  • Stöd till hushåll och företag i form av sänkta drivmedelspriser, förstärkt reseavdrag och höjda ersättningar till studenter och garantipensionärer. Jobbskatteavdraget för äldre förstärks. Utöver budgeten föreslås ett högkostnadsskydd mot rödgröna elpriser.
  • Rusta ekonomin för svåra tider med uppnått överskottsmål, satsning på yrkesutbildning och flera tillväxtreformer. Arbetsgivaravgiften för personer som jobbar med forskning och utveckling sänks och en produktivitetskommission inrättas.
  • Stärkt välfärd med såväl generella som riktade bidrag till kommuner och regioner. Generella statsbidrag höjs med 6 miljarder SEK. Satsningar görs bland annat för att korta vårdköerna, stärka förlossningsvården och höja kvaliteten på undervisning i skolan.
  • En historisk offensiv mot brottsligheten med satsningar på både rättsväsende och förebyggande arbete. Sverige ska få fler poliser med bättre verktyg för att bekämpa brott. Barn i utsatta områden ska få hjälp tidigt för att inte dras in i kriminalitet.
  • Försvarsmakten och det civila försvaret rustas upp för att möta ett försämrat säkerhetsläge och förbereda Sverige för Nato. 5 miljarder SEK mer till försvaret 2023 och en färdplan för att nå tvåprocentsmålet 2026.
  • Första steg tas för att möjliggöra ny kärnkraft i Sverige. Dessutom satsningar på laddinfrastruktur, koldioxidinfångning, industrins gröna omställning och en giftfri miljö.

Bifogat finns Elisabeth Svantessons presentation från idag på morgonen och en tabell över alla ekonomiska reformer. Hela budgeten finns här: 

Ta ställning och dela artikeln