Västra Götalandsregionen

Moderaterna i Västra Götalandsregionen

hemsida

tel.   010-441 00 32

 

Dan Åberg
Kanslichef
dan.aberg[a]vgregion.se
tel. 0709-623307

Torbjörn Colling
Politisk sekreterare
torbjorn.colling[a]vgregion.se

Peter Hermansson
Politisk sekreterare med ansvar för bl.a kollektivtrafik samt hälso- och sjukvårdsnämnder
peter.hermansson[a]vgregion.se

Elise Benjaminsson 
Politisk sekreterare med ansvar för press och media samt regional utveckling
elise.benjaminsson[a]vgregion.se

Anna Jäderström 
Politisk sekreterare
anna.jaderstrom[a]vgregion.se