Bidragstak

Moderaterna vill införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig bättre att arbeta än att leva på bidrag.

I dag lönar det sig bättre för vissa familjer att stapla olika bidrag på varandra än att ta ett jobb. För att komma tillrätta med detta vill vi införa ett bidragstak, så att den som kan arbeta alltid ska tjäna mer på att ta ett jobb än att leva på bidrag.

Sverige har idag en rekordhög arbetslöshet bland utrikesfödda. Det är en ohållbar situation som kräver rejäla insatser, för att integrationskrisen inte ska bli permanent. För att vända utvecklingen föreslår vi en bidragsreform.

Moderaterna vill att nyanlända ska kvalificera sig till full tillgång till svenska bidrag och förmåner

Moderaterna anser att nyanlända successivt ska arbeta sig till rätten till olika bidrag och sociala ersättningar. Så vill vi både stärka drivkrafterna för arbete och integration och minskar den ekonomiska belastningen på systemen. 

Moderaternas förslag:

  • Full tillgång till svenska välfärdsförmåner ska man få genom arbete, eller för att man bor i Sverige permanent och lagligt.

Moderaterna vill införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig att arbeta

Det finns tusentals familjer där arbete lönar sig för dåligt. En studie från ESO, en expertgrupp i Finansdepartementet. visar att en familj med två vuxna och fyra barn kan förlora pengar om en av föräldrarna tar ett arbete. Men ingen ska förlora på att börja jobba. Därför vill vi införa ett bidragstak – så att summan av olika bidrag aldrig blir högre än 75 procent av lönen från ett arbete. På det sättet stärker vi drivkrafterna att arbeta.

Moderaternas förslag:

  • Inför ett bidragstak, så att summan av alla bidrag inte får vara högre än 75 procent av lönen för ett vanligt arbete.
  • Inför ett gemensamt utbetalningssystem för bidrag från kommuner och myndigheter.

Moderaterna vill skärpa kraven på motprestation på den som har försörjningsstöd

Sist men inte minst vill Moderaterna att alla kommuner ska ställa krav på motprestation på den som söker bidrag. Därför vill vi att socialtjänstlagen skärps. Huvudregeln ska vara att en person som har försörjningsstöd ska delta i aktiviteter på heltid. Och den som inte deltar i dessa aktiviteter eller som inte kan redovisa vad försörjningsstödet används till ska kunna få sitt socialbidrag minskat.

Dessutom vill vi ändra i socialtjänstlagen, så att den som har arbetsförmåga blir skyldig att söka arbeten i hela landet. Med andra ord ska den som har försörjningsstöd inte får behålla sitt försörjningsstöd om han eller hon tackar nej till ett arbete på en annan ort.

Moderaternas förslag:

  • Inför krav på motprestation på heltid för den som har försörjningsstöd.
  • Minska försörjningsstödet för den som inte deltar i aktiviteter på heltid eller som inte redovisar vad pengarna har gått till.
  • Skärp socialtjänstlagen, så att den som har försörjningsstöd måste tacka ja till ett arbete även på en annan ort, för att behålla sitt försörjningsstöd.

Ta ställning och dela artikeln