Utbildning

M-skola – för alla medlemmar. 
M-skolan rullar på under hela året, med olika teman, och deltagande är kostnadsfritt för medlemmar. M-skolan kan man antingen gå som helt program eller om man hellre vill gå enstaka kurser. I programmet ingår 8 utbildningstillfällen och fyra valfria seminarier därefter examen, vilket deltagarna får ansöka om. 

Grundskola – för dig som inte tidigare haft uppdrag eller varit politiskt aktiv.
Fyra utbildningstillfällen/termin, Första och sista tillfällena är på lördagar resterande på vardagskväll.

M-akademin – utbildning för dig som vill ha tyngre uppdrag.
Denna utbildning riktar sig till de kandidater som vill ha tyngre ex ordförandeuppdrag, ansökningsförfarande kommer att ske. Föreningarna kommer att få stå för en liten avgift, därav måste deltagarna godkännas från respektive förening/krets. Alla tillfällen är obligatoriska!
Nästa M-akademi startar hösten 2019. 
Antagningsantal: 20


Vid frågor kontakta 

Nina Högström
nina.hogstrom@moderatvg.se
0735 254 527