Utbildning

 

Grundskola – för de som inte tidigare haft uppdrag eller varit politiskt aktiv

Denna utbildning återkommer efter valet 

Fyra utbildningstillfällen/termin, Första och sista tillfällena är på lördagar resterande på vardagkväll

 

M-skola- för alla medlemmar

M-skolan rullar på under hela året, med olika teman

M-skolan kan man antingen gå som helt program eller om man hellre vill gå enstaka kurser. I programmet ingår 8 utbildningstillfällen och fyra valfria seminarier därefter examen, vilket deltagarna får ansöka om. 

 

M-akademin – utbildning för de som vill ha tyngre uppdrag

Start: hösten 2017

Slut : Våren 2018

Nästa M-akademi startar hösten 2019

Antagningsantal: 20

Denna utbildning riktar sig till de kandidater som vill ha tyngre ex ordförandeuppdrag, ansökningsförfarande kommer att ske. Föreningarna kommer att få stå för en liten avgift, därav måste deltagarna godkännas från respektive förening/krets. Alla tillfällen är obligatoriska!

 

Toppkandidatutbildning – för våra toppkandidater på valsedeln

Start: Vinter/vår 2017/2018

Slut: sommaren 2018

 

 

Vid frågor kontakta Nina Högström

nina.hogstrom@moderatvg.se

0735 254 527